Samen voor een beter dorp

Resultaten overleg 27 januari 2015 “Samen voor een beter dorp”

Groenvoorziening:

• Beplanting naast woonwagenkamp / Tiberghienweg opknappen, wordt opgenomen bij Klus en Kuisdagen
• De bloembakken in de Fran Halsstraat zijn oud en versleten, het zou goed zijn dat die vervangen worden , wordt opgenomen bij Klus en Kuisdagen
• Malpertuuslaan ziet er niet fris uit , wordt opgenomen bij Klus en Kuisdagen
• Vermeerplein / sociale tuin van maken met moestuin, kruidentuin, speelgedeelte, sociale inrichting, wordt als apart project door de dorpsraad ism Woongoed en de gemeente opgepakt
• Bloembakken plaatsen in 50 km zone op het wegdek, remt snelheid niet toegestaan ivm verkeersveiligheid
• Groen is goed geregeld in Clinge, maar welke bezuinigingsplannen heeft de gemeente mbt het groen? Wordt er minder gemaaid? Worden er steeds meer bomen gekapt, waar niks voor terugkomt? Ivm gelijkblijvende budgetten van openbare werken zit er geen uitbreiding in, onderhoud blijft zoals het was
• Hanging baskets verder doortrekken naar Zeegat. Dorpsraad overweegt dit.
• Vijver op het Sterreterrein ziet er onderkomen uit. , wordt opgenomen bij Klus en Kuisdagen
• Pad van Malpertuus richting de vijver, gevaarlijke situatie ivm overhangende takken , wordt opgenomen bij Klus en Kuisdagen
• Grasvelden poepvrij houden er worden een aantal bordjes teruggeplaatst “verboden voor honden”, hopelijk blijven ze nu staan.
• Parkje maken bij het vermeerplein zie boven
• Bos toegankelijk maken voor ruitersport iom het Zeeuws-Landschap
• Meer bloemen in de ’s Gravenstraat zie boven
• Rotonde Hulst / Zeegat kleuriger beplanten evt met sponsors regelen, hiervoor is geen budget bij de gemeente
• Opschoondag Witte Bergen wordt opgepakt door de vissers in het kader van de Klus en Kuisdag
• Huidige gemeenteplantenbakken verplaatsen en wat fleurigers in planten wordt gekeken
• Groenstrook bij de grens – mag ook afgereden worden. Nvt ivm reconstructie ‘s Gravenstraat
• Vermeerplein: volkstuintjes / vijver met boompjes / eventueel plek voor huttenkamp zie boven

Veiligheid

• Ouderen mensen aan de grens voelen zich onveilig
• Omgeving Malpertuus wordt tegenwoordig als veiliger ervaren
• Snelheid Molenstraat, regelmatig controleren er zijn een aantal controles geweest met laserguns, indien gewenst kunnen we dit opnemen met wijkagent.
• Fietspad richting grens in bocht ’s Gravenstraat / Molenstraat blijft onveilig
• Reflectoren in Molenstraat bij beplantingsbakken wordt behandeld in de verkeerscommissie
• Uitstekende plantvakken in de Molenstraat beter zichtbaar maken zie boven
• Fietspad in de Molenstraat aangeven met witte klinkers verkeerscommissie
• Kan politie een keer voetjesactie houden in Clinge? Is al een keer gedaan
• Snelheidscontroles Molenstraat zie boven
• Doordat pinautomaat weg is veel meer contant geld in huis, onveilig!
• Politie meer zichtbaar op straat
• Parkeren in bochten of er net voor maakt zicht slecht
• Waterstraat is geen verlichting vraag voor het Waterschap
• Pekweg ontbreekt verlichting vraag voor het Waterschap
• Kruispunt Bernardstraat – Klinkerstraat halverwege aangeven dat er fietsers van de ’s Gravenstraat in de Julianastraat – een oversteekbord
• Veiligheid jong adolescenten op sterre terrein waarborgen
• 30 km zone in de straten handhaven/controleren zie boven
• Ruysdaelstraat heeft geen stoep naast de weg voor 2018 staat deze straat nog niet op de planning voor groot onderhoud
• Vracht- en landbouwverkeer wat vanaf de grens komt zoveel mogelijk proberen te weren
• Snelheid 30 km zone meer controleren
• Verlichting pekweg
• Spiegel Ruysdaelstraat / ’s Gravenstraat plaatsen verkeerscommissie
• Te weinig snelheidsremming in de Molenstraat / versmalling is te breed
• Gootje in de ’s Gravenstraat gevaarlijk voor fietsers hier is weinig aan te doen het voldoet aan de strenge regels.
• Verlichting in het bushokje bij het Sterrererrein (ivm sociale veiligheid en minder vernielingen) wordt bekeken of dit mogelijk is.
• Verlichting waterstraat en pekweg
• Stoepen Jac Jordaenstraat zie Ruysdaelstraat
• Vrachtwagens en tractoren weren uit het dorp
• Veel kuilen in de Bischoppendreef inmiddels verbeterd
• Oprit bouwterrein in de Molenstraat gevaarlijk voor fietsers. (ivm stalen platen) niet meer van toepassing.

Openbare ruimte / voorzieningen / activiteiten

• Pinautomaat terug
• AED toegankelijk maken dag en nacht
• Speeltuigjes op grasveldjes in het zuiden voor kleintjes
• Pinautomaat
• Fitness apparaten voor in het bos
• Loopevenementen blijven organiseren
• Samenwerking met Schepene de Klinge net als in Koewacht
• Jongerenwerker voor activiteiten voor de jeugd
• Pinautomaat
• Film in openbare ruimte
• Meer cultuur in Clinge
• Open plek in het bos beter benutten
• Zwemwater witte bergen
• Pinautomaat
• Beter openbaar vervoer / openbaar vervoer behouden
• Dagopvang ouderen
• Vermeerplein: appartementen gelijkvloers voor oudere mensen
• Pinautomaat • Busverbindingen moeten blijven
• Buiten fitness apparaten

Jeugd en ouderen

• Sportdorp Clinge – aanschaf blijvende attributen
• Voetbalkooi als in de Waterstraat
• Huttenkamp in de zomertijd
• Bostour voor jeugd en ouderen
• Openlucht filmtheater
• Muziekavond bij het openluchttheater in het bos
• Poppentheater
• Samenwerking met de Klinge
• Activiteiten middagen in het bos
• Samenwerking Belgie

Speelbos Clinge krijgt Groene Duim

Speelbos Clinge krijgt Groene Duim

Tijdens de Groen Dichterbij regiobijeenkomst ‘Speelnatuur in Zeeland’ op 20 november ontvingen zeven Zeeuwse initiatiefnemers voor speelnatuur uit handen van George van Heukelom, gedeputeerde van de Provincie Zeeland een Groene Duim als blijk van waardering en erkenning voor hun inzet voor meer speelnatuur in Zeeland. Tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door SCOOP, provincie Zeeland, Springzaad en IVN wisselden de ruim 65 aanwezigen kennis en ervaring uit en deden ze inspiratie op voor meer speelnatuur in Zeeland. Gedeputeerde van Heukelom reikte aan het eind van de ochtend Groene Duimen uit aan:

  • Corine Vis Het Kleine Zeeuwse Landschap Wissekerke
  • Marien Boonman Speelhof Hoogerzael Middelburg
  • Ellen Verstraten Speelbos Clinge Clinge
  • Peggy Slok Natuurspeelbos Axel Axel
  • Liesbeth vd Wege De Boomhut Terneuzen
  • Annet van Langeraad Droompark Dreischor Dreischor
  • Els van de Kerkhof Stichting Springzaad Middelburg

De Groene Duim, een initiatief van IVN, wordt uitgereikt aan een natuurheld; iemand die zich op inspirerende wijze inzet voor een groen buurtproject, waardoor steeds meer mensen samen aan de slag gaan met natuur en leefbaarheid in de buurt. De Groene Duim bestaat uit een speldje, oorkonde en het zetten van een Groene Duim-stempel op het grote Groene Duimen-paneel. Verslag en foto’s van de bijeenkomst verschijnen binnenkort op de website www.groendichterbij.nl. Nu al opzoek naar informatie over speelnatuur… kijk eens op https://www.natuurenzo.nl/groenspeleninzeeland/