Notulen dorpsraadvergadering

Notulen dorpsraadvergadering 20 april 2017

Aanwezig:

• Piet van der Huls

• Jenny de Bel

• Karin van der Huls

• Andy van Goethem

• Ellen Verstraten

• Claudia Teernstra

• Max Peters

• Afwezig met kennisgeving: Chantal van Laere

• Hondenpoep:

Actie Flapdrol 2.0 is goed verlopen met veel persaandacht. We gaan terug met de gemeente in gesprek over de herplaatsing van de vuilnisbakken, we hebben nog niks daarover gehoord.

• Speelbos:

Voor speelbos Clinge fase 2 hebben we een budget van € 5000,- uit het fonds leefbaarheid van de gemeente Hulst gekregen (2x 2500 euro over twee jaar) De bovenbouw van de basisschool wordt gevraagd om mee te denken over invulling hiervan. Realisatie zomer 2017

• Jaarvergadering:

22 september 2017

• Clingse Kwis:

De Clingse Kwis was weer een groot succes, met dank aan de Zonnebloem en de Judo. Complimenten voor hun organisatie •Garagesale:

Ook dit jaar wordt de garagesale georganiseerd. Dit op 20 mei Er wordt een plattegrond gemaakt met deelnemende adressen. Mensen worden opgeroepen om zoveel mogelijk reclame te maken.

• NL Doet:

Er zijn twee picknickbanken aangeschaft met geld van het Oranjefonds. Deze worden in het speelbos geplaatst. We zoeken nog mensen die de bankjes even willen verven.

• Hanging baskets:

Karin en Piet zorgen voor de hanging baskets en geven aan wanneer er ingepland kan worden. Ophangen doen we samen, Piet gaat weer heel het seizoen water geven.

• Wandelvierdaagse:

De wandelvierdaagse gaat dit jaar helaas niet door. Volgend jaar pikken we de draad weer op. Piet en Max gaan bekijken of er wel een wandeldag geregeld kan worden Dringende oproep: wie kan er helpen met het organiseren van de avondvierdaagse?

• Sloeber:

Jenny heeft met Piet van Damme contact over het opknappen van Sloeber

• Website:

Er wordt bekeken of we een nieuwe website kunnen laten bouwen. Paul Baart heeft aangegeven dat hij stopt met vrijwilligerswerk voor de dorpsraad. Paul, bedankt voor alle goede zorgen in de afgelopen jaren! Volgend overleg:

8 juni 2017 20 mei: Garage sale Clinge 20 september: jaarvergadering

Notulen dorpsraadvergadering 8 december 2016

Aanwezig:

• Piet van der Huls

• Jenny de Bel

• Karin van der Huls

• Max Peters

• Andy van Goethem

• Ellen Verstraten

• Claudia Teernstra

• Afwezig met kennisgeving: Chantal van Laere

Bespreking notulen vorig overleg:

• Budget leefbaarheid: Ellen heeft een projectplan voor uitbreiding speelbos geschreven. Ideeën uitbreiding speelbos: hangmatje, wip van boomstammen, paard, trimapparaat, interactieve kabouterroute Ook bekijkt de gemeente of fase twee van het fietspad door de Clingse bossen kan worden gerealiseerd. (parallel aan de waterstraat tot in Hulst) Hiervoor wordt geld aangevraagd.

• Halloweentocht

De Halloweentocht is goed verlopen. Er waren 400 deelnemers (dat is het maximum). 75 mensen zaten in het bos en 10 vrijwilligers op het plein om te helpen. Speciale dank aan toneelvereniging Showtime! Zij hadden een compleet theater ingericht in het bos op de open plek. De opbrengst van de Halloweentocht gaat naar de Hanging baskets 2017. Sterke punten: planning, 4 boswachten voor de veiligheid, veel vrijwilligers, goede samenwerking met Zeeuws-Landschap en showtime Verbeterpunten: de route had langer moeten zijn ivm de vele vrijwilligers in het bos. Iets meer broodjes.

• Kerstboom / Kerststal We krijgen een boom uit het Clingse bos. Op zaterdag 10 dec is de boom en de stal gezet.

Avondvierdaagse Piet en Max organiseren de avondvierdaagse in 2017. Deze zal vanaf de Happerij vertrekken. Vrijwilligers zijn welkom om te assisteren.

• NL Doet

Dorpsraad Clinge vraagt geld aan bij NL Doet voor de “Clinge Klus”. Er is 390 euro toegekend. Hiervan worden 5 houten banken gemaakt die kunnen worden ingezet bij evenementen en activiteiten.

• Criminaliteit

Er worden momenteel veel fietsen gestolen uit tuinen en van opritten. Ook op klaarlichte dag worden er fietsen door criminelen weggenomen. • Garagesale

Er komen al regelmatig vragen binnen over de garagesale 2017. Deze vindt plaats op 20 mei.

• Clingse Kwis

Binnenkort starten de eerste overleggen over de Clingse Kwis. De Zonnebloem is in 2017 onze partner. Datum Kwis: 24 maart

Volgend overleg: 19 januari 2017 Onderstaande data zijn vastgesteld: Vergaderdata 19-1 23-2 23-3 20-4 8-6

evenementen

24 sept : Burendag Molenstraat

5 nov: Halloween 10 dec: opbouw kerststal

7jan: afbreken kerststal

24 maart: Clingse Kwis

April: avondvierdaagse

20 mei: Garage sale Clinge

Notulen dorpsraadvergadering 20 okt 2016

Aanwezig:
• Piet van der Huls
• Jenny de Bel
• Karin van der Huls
• Max Peters
• Andy van Goethem
• Ellen Verstraten
• Afwezig met kennisgeving: Chantal van Laere, Claudia Teernstra

Bespreking notulen vorig overleg:

• Budget leefbaarheid:
Er is een beperkt budget leefbaarheid bij de gemeente Hulst beschikbaar voor Clinge. Een oproep op facebook leverde niet veel reacties op (enkel het opschonen van de vijver bij de school, dit is inmiddels gedaan). Dorpsraad Clinge zet in op uitbreiding van het speelbos. Onderwerpen tav leefbaarheid uit de vorige vergadering worden losgelaten. Ellen schrijft een projectplan voor uitbreiding speelbos. Ideeën uitbreiding speelbos: hangmatje, wip van boomstammen, paard, trimapparaat, interactieve kabouterroute Ook bekijkt de gemeente of fase twee van het fietspad door de Clingse bossen kan worden gerealiseerd. (parallel aan de waterstraat tot in Hulst) Hiervoor wordt geld aangevraagd. Dorpsraad Clinge juicht dit toe.
• Halloweentocht
De Halloweentocht is goed verlopen. Er waren 400 deelnemers (dat is het maximum). 75 mensen zaten in het bos en 10 vrijwilligers op het plein om te helpen. Speciale dank aan toneelvereniging Showtime! Zij hadden een compleet theater ingericht in het bos op de open plek. De opbrengst van de Halloweentocht gaat naar de Hanging baskets 2017.
• Borden:
Aan de grens worden er geen reclameborden meer geplaatst onder de welkomstborden. Na 4 vernielingen houdt het op. Ook het bord bij het speelbos is kapotgemaakt met een vuurwerkbom. We proberen geld te genereren om het bord te laten maken.
• Vergadering gezamenlijke wijk- en dorpsraden
Het is helaas niet gelukt om de vergadering van de gezamenlijke wijk en dorpsraden in oktober bij te wonen. Volgende keer weer.
• Presentjes
Dorpsraad Clinge streeft ernaar om bij grote verbouwingen of vestiging nieuwe ondernemers (van bepaalde omvang) een presentje af te geven. Het laatste presentje ging naar slagerij Valent. Proficiat met de nieuwe zaak.
• Kerstboom
De dorpsraad zal ook dit jaar weer een kerstboom plaatsen op het Negotieplein en een kerststal op het kerkplein.
• Dikke bandenraces
Op woensdag 23 november organiseert Hulst in Beweging samen met dorpsraad Clinge een dikke bandenrace in de Clingse bossen. Aanvang 14.00 uur.
Volgend overleg voorstel 8 dec 2016 ipv 24 nov.
Onderstaande data zijn vastgesteld:
Vergaderdata 2017: 19 jan/ 23 febr/ 23 maart/ 20 apr/ 8 juni
Evenementen 24 sept : Burendag Molenstraat
5 nov: Halloween
10 dec: opbouw kerststal
7jan: afbreken kerststal
24 maart: Clingse Kwis
April: avondvierdaagse
20 mei: Garage sale Clinge

Notulen dorpsraadvergadering 15 september 2016

Aanwezig:

• Piet van der Huls

• Jenny de Bel

• Karin van der Huls

• Max Peters

• Claudia Teernstra

• Ellen Verstraten

• Afwezig met kennisgeving: Chantal van Laere, Andy van Goethem

Bespreking notulen vorig overleg:

• Jaarvergadering: Jaarvergadering is goed verlopen.

• Contact met de wijkagente verloopt zeer positief. Zij heeft al diverse zaken opgepakt en is erg toegankelijk.

• Vermeerplein: Na stemming wordt gesloten om het plan omtrent het Vermeerplein niet verder uit te voeren. Door de uitgebreide bestemmingsplanwijziging die nodig is, is de motivatie om hier de schouders onder te zetten getemperd. Een aantal buurtbewoners sprak zich tevens niet positief uit over het plan. Dorpsraad Clinge zal hierin geen energie meer steken.

• Burendag: De Molenstraat doet op za 24 sept weer mee met Burendag. Het Oranjefonds heeft de aanvraag gehonoreerd. Als andere dorpsbewoners interesse hebben om ook mee te doen met burendag kan de dorpsraad hierin advies geven.

• Budget leefbaarheid: Er is een beperkt budget leefbaarheid bij de gemeente Hulst beschikbaar voor Clinge. Een oproep op facebook leverde niet veel reacties op (enkel het opschonen van de vijver bij de school, dit is inmiddels gedaan). Na een brainstorm kwamen we zelf tot het volgende lijstje:

• Uitbreiden en vernieuwen van de hanging baskets

• Herinrichting hertenkampje bij Malpertuus.

• Financiële steun kinderboerderij

• Halloweentocht De Halloweentocht is op zaterdag 5 november. Dit is het laatste jaar dat de dorpsraad dit evenement organiseert. We zoeken een geschikte partij om dit over te nemen. Gegadigden kunnen zich melden bij de dorpsraad.

• Rondvraag

De volgende vergadering zal er een nieuw potentieel lid aanschuiven. We kunnen nog mensen gebruiken om ons team te versterken. Er moeten extra borden besteld worden voor de evenementen zodat ook aan de grens borden geplaatst kunnen worden. Ellen neemt contact op met Evides om het infobord bij de waterspeeltuin te plaatsen.

Claudia heeft contact met dorpsraad Koewacht, we bekijken om een gezamenlijk overleg te plannen. Er rijden vaak (Belgische) trekkers te hard door de ’s Gravenstraat. We nemen dit probleem op met de gemeente. Een vraag voor een pad tussen de Molenstraat en de Kon. Julianastraat wordt niet opgepakt. Dit hebben we reeds diverse keren aangekaart.

Onderstaande data zijn vastgesteld: Vergaderdata 15-9, 20-10, 24-11 19-1, 23-2, 23-3, 20-4, 8-6.

Notulen dorpsraadvergadering 12 mei 2015

Aanwezig:
• Andy van Goethem
• Piet van der Huls
• Jenny de Bel
• Karin van der Huls
• Max Peters
• Ellen Verstraten
• Afwezig mk Claudia Teernstra, Chantal van Laere

Piet haalt de Victor Veilig tegenover de Happerij nog weg.
• Avondvierdaagse:
Piet en Max nemen de organisatie van de avondvierdaagse over. Roelie en Arno Verstraeten hebben aangegeven te willen helpen. Andy en Claudia dragen de werkzaamheden over tijdens een overleg wat binnenkort plaatsvindt. Datum wordt nog geprikt. Als er nog liefhebbers zijn om te helpen, graag!
• Jaarvergadering:
Op dinsdag 14 juni organiseert dorpsraad Clinge haar jaarvergadering. Aanvang: 20.00 uur. Plaats: Malpertuus. Woongoed ZVL en de wijkagent Ingrid van Dessel zijn de sprekers.
Guus Bannenberg van stichting Tragel krijgt een aparte uitnodiging. De aankondiging van de jaarvergadering is huis aan huis bekend gemaakt middels een folder.
• Dorpsrommelmarkt / Garagesale:
Op 28 mei organiseren inwoners van ’t Zeegat een rommelmarkt. De rest van Clinge kan aansluiten door middel van een garagesale. Dit evenement wordt ook via een huis aan huis folder bekend gemaakt. Meer dan 50 adressen schreven zich in. Volgend jaar organiseren we dit weer.
• Vermeerplein:
Er is toch een uitgebreide bestemmingsplanwijziging nodig voor de plannen op het Vermeerplein. Dit levert veel vertraging op. We kunnen daardoor pas in het najaar weer terug aan de slag.
• Rondvraag:
Er wordt momenteel veel gedeald in de ’s Gravenstraat. Ook tijdens de vergadering was het een drukte van belang. We nemen dit op met de gemeente/politie.
Vraag: er is een melding van kamperen in de Clingse bossen. Leden van de dorpsraad zijn hiervan niet op de hoogte.
Jaarvergadering: 14 juni
Overleg 23 juni: onder voorbehoud

Notulen dorpsraadvergadering 24 maart 2016

Aanwezig:
• Andy van Goethem
• Piet van der Huls
• Jenny de Bel
• Karin van der Huls
• Max Peters
• Claudia Teernstra
• Ellen Verstraten
• Bespreking notulen vorig overleg:
De groene Victor Veilig poppetjes zijn op verschillende plaatsen weggehaald, nog niet overal. De snelheid in de Molenstraat is verminderd dankzij de extra snelheidsremmers. Er wordt opgemerkt dat het waarschuwingsbord te dicht bij de obstakels staat.

• Vermeerplein:
Woongoed heeft groen licht gegeven voor de plannen op het Vermeerplein. Er is door Eurogroen een tekening gemaakt. Jeugd, groen en recreatie zijn de hoofdthema’s. Deze week volgt er een gesprek met de gemeente Hulst. Daarna wordt contact opgenomen met de buurt. Voorwaarde is dat de buurt achter het plan staat anders gaat het project niet door. De dorpsraad zal binnenkort een inspraakmoment organiseren. Daarvoor wordt huis aan huis een uitnodiging verspreid onder de buurtbewoners.
• Avondvierdaagse:
Claudia is druk bezig met de organisatie. Er worden veel leerlingen/maatschappelijke stagiaires ingezet om de stempelposten te bemensen. De jeugd wordt, in verband met de veiligheid, niet op de verre posten geplaatst. Er zijn nog extra vrijwilligers welkom.

Jenny heeft de EHBO en WDV vastgelegd. Ellen stuurt een stukje naar de pers.

Avondvierdaagse: 18/19/20/21 april

• Jaarvergadering:
Op dinsdag 14 juni organiseert dorpsraad Clinge haar jaarvergadering. Aanvang: 20.00 uur. Plaats: Malpertuus. Woongoed ZVL en de wijkagent Ingrid van Dessel zijn de sprekers.

• Clingse Kwis:
Er waren 39 teams present op de Clingse Kwis. De samenwerking met Clinge Geht’s Los liep gesmeerd. Compliment voor de jongens en meisjes! Volgend jaar zal de Zonnebloem ism de Judo de bediening op zich nemen.

• Dorpsrommelmarkt / Garagesale:
Op 28 mei organiseren inwoners van ’t Zeegat een rommelmarkt. De rest van Clinge kan aansluiten door middel van een garagesale. De eerste aanmeldingen lopen binnen. Mensen die zich aanmelden voor de garagesale worden op een lijst gezet. Aan de hand van een kaartje weten kopers de verkopers te vinden. Aanmelden kan via rommelmarktclinge@gmail.com
• Rondvraag:
Piet gaat een minder actieve rol spelen binnen de dorpsraad.
Het welkomstbord aan ’t Zeegat is smerig, er zitten lijmresten op.

• Volgend overleg:

Donderdag 19 mei 2016
Donderdag 23 juni 2016 (Optie / reserve)
Jaarvergadering: 14 juni 2016
Avondvierdaagse: 18/19/20/21 april

Notulen dorpsraadvergadering 29 jan 2016

Aanwezig:

• Andy van Goethem

• Piet van der Huls

• Jenny de Bel

• Karin van der Huls

• Max Peters

• Claudia Teernstra

• Nelleke Langeraert

• Ellen Verstraten

• Chantal van Laere

Gasten: Guus Bannenberg en Monique Elegeert van stichting Tragel Chantal sloot na een lange ziekteperiode weer bij ons aan, daar waren wij heel blij mee!

• Bespreking notulen vorig overleg: Dorpsraad Clinge heeft het springkussen gesponsord tijdens de kerstmarkt van 13 dec op het sterreterrein. Het was erg slecht weer maar de sfeer was goed. De markt vond vanwege het slechte weer plaats in de manege. Op 12 dec 2015 is de kerststal door de dorpsraad opgebouwd en is er een kerstboom geplaatst. (dank aan Gradus die de boom geschonken heeft) Over het Vermeerplein en de snelheid in de Molenstraat hebben we niks meer gehoord van resp. Woongoed en de gemeente. Ellen gaat hier weer achteraan. De groene Victor Veilig poppetjes moeten nog worden weggehaald. De verkeerscommissie heeft de verkeersspiegel bij de Ruysdaelstraat afgewezen.

• Guus Bannenberg en Monique Elegeert van stichting Tragel: Er waait een frisse wind door stichting Tragel. Men wil zich meer op het dorp en de directe omgeving richten door faciliteiten op het terrein meer open te stellen voor het publiek. Denk hierbij aan de kinderboerderij en de manege. Ook het Sterrefeest wordt opnieuw bekeken, hierover is contact met Clinge Geht’s Los. Men is voortdurend op zoek naar dagbesteding voor cliënten (betaald of onbetaald). Er is een client die regelmatig wegloopt. Hierover is gesproken in het overleg. De dorpsraad ontving twee telefoonnummers (waaronder een crisisnummer) wat gebeld kan worden bij incidenten. Vaak is het ook aan te bevelen om de politie te bellen, zij zijn goed op de hoogte van de situatie. We spreken af om regelmatig contact te hebben.

• Jaarvergadering De jaarvergadering van de dorpsraad wordt gepland op di 14 juni. Jenny regelt Malpertuus, Ellen spreekt af met de gemeente. Onderwerpen: Indigo (jongeren en drank) en de Wijkagent Ingrid van Dessel. Met hen worden afspraken gemaakt.

• Dorpsrommelmarkt Er komen regelmatig verzoeken binnen om een garagesale te houden in het dorp. Er wordt een kaart gemaakt van Clinge met verkooppunten. Deze kaart wordt vooraf gepubliceerd en uitgedeeld op de verkooppunten zodat iedereen weet wie er meedoet. Een aantal buren uit het Zeegat heeft ook ideeën hierover. We gaan samen een datum prikken, waarschijnlijk wordt het een zaterdag eind mei.

• Kwis Vrijdag 4 maart is de 20e Clingse Kwis. Dit jaar in samenwerking met Clinge Geht’s Los. De inschrijvingen zijn in volle gang.

• Avondvierdaagse: 18/19/20/21 april

Volgend overleg: Donderdag 17 maart 2016 Donderdag 19 mei 2016 Donderdag 23 juni 2016 (Optie / reserve)

Jaarvergadering: 14 juni 2016

Notulen dorpsraadvergadering 19 november 2015

Aanwezig:
• Andy van Goethem
• Piet van der Huls
• Jenny de Bel
• Karin van der Huls
• Max Peters
• Claudia Teernstra
• Jolanda Bogaert
• Nelleke Langeraert
• Ellen Verstraten

Afwezig: Chantal van Laere

Bespreking notulen vorig overleg:
Ellen vraagt nog na hoe we voor de kerstbeeldengroep van Gielliet en het speelbos een verwijsbord kunnen aanvragen.: de gemeente Hulst geeft aan dat er geen verwijsborden meer geplaatst worden. Jenny geeft dit door aan Piet van Damme.
• Kerstmarkt
13 dec is het kerstmarkt op het sterreterrein. De dorpsraad sponsort een springkussen.
• Kermis Clinge
Een aantal kermisexploitanten wil de kermis in zijn geheel naar de Kennedylaan verplaatsen. De dorpsraad heeft aangegeven dat dit niet wenselijk is. Ook de horeca was hier tegen. De kermis blijft op dezelfde plaats als voorheen. Een verzoek om een attractie op het kerkplein te plaatsen is afgewezen door het kerkbestuur. Alles blijft zoals het was.
De dorpsraad gaat weer op zoek naar een organisatie die wil assisteren tijdens de Clingse Kwis (maart 2016) Heeft uw vereniging interesse? Stuur dan een mail naar verstraten@zeelandnet.nl . Dit levert een mooie opbrengst op voor in de Clubkas!

• Evaluatie Halloweentocht
Met zo’n 400 deelnemers was de Halloweentocht weer een groot succes. Alles verliep vlot. Dank aan 50 vrijwilligers waarvan een groot deel maatschappelijke stagiaires. Er kwamen wat opmerkingen over de datum binnen (7 nov) In verband met de herfstvakantie was het voor de vrijwilligers van de dorpsraad niet mogelijk de Halloweentocht eerder te organiseren. Het was deze datum of geen tocht. Een aantal ouders hebben de tocht onderschat. Voor een aantal kleine kinderen was het te eng. Hier zullen we volgend jaar duidelijker op wijzen.
• Kerst
Op zaterdag 12 december zet de dorpsraad weer de kerststal en een kerstboom op het negotieplein. Om 10.00 uur verzamelen we in de Molenstraat . Alle helpende handen zijn welkom. Op 9 januari breken we weer af
• Vermeerplein
Begin September plaatste dorpsraad Clinge een ideeën tent op het Vermeerplein. Wat kunnen we doen met het braakliggende stuk grond? Er werd enthousiast op gereageerd. Er kwamen ook een aantal verzoeken voor particuliere woningbouw. Dit alles (inclusief een ontwerp gemaakt door Eurogroen) hebben we besproken met Woongoed. Na een lange stilte ontvingen we na herhaaldelijke verzoeken onderstaand antwoord:
“In de bijeenkomst met uw dorpsraad inzake de kernenstrategie is inderdaad het Vermeerplein aan de orde geweest. Aangegeven is dat we momenteel nog volop onderzoek doen met betrekking tot mogelijke ontwikkelingen op genoemde locatie, mede in relatie tot de Molenstraat in Clinge. Een dergelijk onderzoek kost uiteraard de nodige tijd en overleg met partijen. Natuurlijk hebben wij begrip voor het feit dat u graag zo snel mogelijk wilt weten hoe een en ander invulling krijgt in uw kern. Toch vragen wij u begrip voor het feit dat we momenteel nog geen concrete zaken kunnen melden. Zodra er meer bekend is berichten wij u per omgaande. We hebben dus nog even geduld nodig. Wordt vervolgd.

• Snelheid Molenstraat
Begin november kwamen de dorpsraad, de wethouder, een ambtenaar en een buurtafvaardiging uit de Molenstraat bij elkaar om aan te geven dat o.a. snelheid een probleem is in de straat. Het laatste half jaar waren er drie incidenten. De gemeente Hulst heeft direct matrixborden laten plaatsen, de bebording wordt bekeken en evt. aangepast en er wordt bestudeerd of er een extra remmende factor kan worden aangebracht in het begin van de straat. Wethouder van Damme koppelt dit zo snel mogelijk terug. (9 dec was er nog geen concrete info beschikbaar)
•Rondvraag
De groene Victor Veilig poppetjes worden weggehaald. Ze zijn versleten.
Er wordt gevraagd of het mogelijk is om een verkeersspiegel te plaatsen op de kruising Ruysdaelstraat / ’s Gravenstraat. Dit in verband met de onoverzichtelijke situatie. De parkeerplek aan de linker zijde (bij uitrijden van de Ruysdaelstraat) levert het probleem op.
Volgend overleg:

Donderdag 28 januari 2016
Donderdag 17 maart 2016
Donderdag 19 mei 2016
Donderdag 230 juni 2016 (Optie / reserve)

Notulen dorpsraadvergadering 22 oktober 2015

Aanwezig:

• Andy van Goethem

• Piet van der Huls

• Jenny de Bel

• Karin van der Huls

• Max Peters

• Ellen Verstraten

• Jolanda Bogaert

Afwezig: Chantal van Laere Claudia Teernstra

Bespreking notulen vorig overleg:

• Ellen vraagt nog na hoe we voor de kerstbeeldengroep van Gielliet en het speelbos een verwijsbord kunnen aanvragen.

Piet heeft de Hanging Baskets weggehaald. Bedankt (ook voor het watergeven!)

• Overleg Woongoed: Nog niks gehoord van Woongoed over onze plannen op het Vermeerplein. Hierover zijn al een aantal mails gestuurd.

• Halloweentocht (Jolanda Bogaert schuift aan om samen met ons de Halloweentocht te bespreken) De Halloweentocht is op za 7 nov 2015. Aanmelden kan via halloweenclinge@hotmail.com. De taken zijn verdeeld, hopen op goed weer! Bij slecht weer wordt de tocht afgelast. Snelheid Molenstraat

• Er komen veel klachten over de snelheid in de Molenstraat. Er is een vragenlijstje in de straat rondgestuurd. De reacties hierop worden met de wethouder besproken.

• Kerstmarkt Dorpsraad Clinge is niet direct betrokken bij de kerstmarkt in Clinge. Stichting Tragel neemt, zoals vorig jaar, weer het initiatief. De dorpsraad sponsort een springkussen.

• Zwerfvuil Witte Bergen

De vissers hebben weer zwerfvuil geraapt bij de Witte Bergen. Wat geweldig dat zij dat doen maar wat jammer dat het iedere keer weer nodig is! De gemeente doet hier niks aan, dit is geen gemeentegrond. Kermis Clinge

• Er wordt bekeken of het haalbaar is om de kermis in zijn geheel bij de Kennedylaan te plaatsen (op verzoek van de exploitanten). De dorpsraad vindt dit geen goed idee. Dit gaan wij voorleggen aan de horeca ondernemers. In samenspraak met de gemeente wordt er een beslissing genomen.

Rondvraag:

• Grote complimenten voor de organisatie van Clinge Geht’s Los! Het was een geweldig feest, zowel vrijdag als zaterdag! Ook bij de dorpsraad kwamen er diverse positieve reacties binnen.

• Jenny heeft een bloemetje afgegeven bij de nieuwe eigenaren van de Troubadour. Fijn dat zij de zaak weer gaan draaien!

• Ellen was bij het overleg van de gezamenlijke wijk en dorpsraden. Hier was aandacht voor de werkzaamheden van Stichting Hulst voor Elkaar en voor Hart Veilig. De dorpsraad gaat weer op zoek naar een organisatie die wil assisteren tijdens de Clingse Kwis (maart 2016) Heeft uw vereniging interesse? Stuur dan een mail naar verstraten@zeelandnet.nl . Dit levert een mooie opbrengst op voor in de Clubkas!

• Er worden extra onderborden bijgemaakt voor de welkomstborden. Alle verenigingen uit Clinge kunnen gebruik maken van de welkomstborden om reclame te maken voor evenementen. Het bord “Clinge” is verdwenen aan de pekweg. De blikvanger daar zit volledig onder het struikgewas. Ellen geeft dit door.

Volgend overleg: do 19 nov. 20.00 uur bij Bistro de Happerij

Notulen dorpsraadvergadering 16 september 2015

Aanwezig:

• Andy van Goethem

• Claudia Teernstra

• Piet van der Huls

• Jenny de Bel

• Karin van der Huls

• Max Peters

• Ellen Verstraten

Afwezig: Chantal van Laere

Bespreking notulen vorig overleg: Ons beeld Sloeber heeft veel last vocht en scheuren. We zullen hierover met deskundigen contact opnemen. Piet van Damme heeft zich over Sloeber ontfermd. Zij hebben ook de kerstbeelden prachtig opgeknapt. Voor de kerstbeeldengroep van Gielliet en het speelbos gaat er een verzoek naar de gemeente Hulst om een verwijsbord te plaatsen.

• Ellen neemt nogmaals contact op met Paul om de nieuwe website te installeren.

De hanging baskets deden het goed deze zomer. Voor volgend jaar ligt er een verzoek om surfina’s (hangpetunia’s) te planten. Piet en Karin, bedankt voor het watergeven en Andy, bedankt dat je alles geregeld hebt.

• Info bord Evides:

Evides gaat in het speelbos nog een infobord plaatsen over het waterwingebied. Dit wordt geplaatst bij de grondwaterpeilmeter. Hierover is een tijd geleden contact geweest.

• Overleg Woongoed

Dorpsraad Clinge is door Woongoed ZVL uitgenodigd om de dorpsvisie door te nemen. Het inwoneraantal in Clinge blijft de komende jaren naar verwachting vrij stabiel. Het huizenbezit van Woongoed neemt lichtelijk af. Woongoed heeft belang bij leefbaarheid in de kleine kernen en besteed hier ook aandacht aan. De SWOT analyse van een aantal jaren geleden wordt niet meer als leidraad gezien. Wel worden hier een aantal waarden uit genomen. Het verslag van het gesprek is op te vragen bij de dorpsraad. Het was een heel positief gesprek. Detail: twee woningen in de Molenstraat worden afgebroken en verkocht als bouwkavels. Woongoed wil twee maal per jaar overleg met de dorpsraad.

• Vermeerplein

De actie van de dorpsraad “maak meer van het Vermeerplein” heeft heel wat reacties opgeleverd. Aan de hand van de resultaten is er een ontwerp gemaakt om van het Vermeerplein een parkje te maken met ruimte voor groen, recreatie en kinderen. Ouderen uit de buurt hebben aangegeven dat ze bang zijn voor overlast. Dit is in het ontwerp meegenomen. Ronald van Broeck van Eurogroen heeft belangeloos een ontwerp gemaakt wat met de Provincie, Woongoed en de gemeente Hulst besproken is. Natuurlijk wordt dit ook voorgelegd aan de buurt of men hier blij mee is. We sluiten aan op het project ‘Pauzelandschappen’ van de Provincie Zeeland.

• Halloweentocht

De Halloweentocht is op za 7 nov 2015. We gaan op zoek naar mensen die als spook of griezel in het bos willen zitten. Aanmelden kan vanaf 15 jaar via verstraten@zeelandnet.nl Inschrijven om deel te nemen aan de tocht gaat via halloweenclinge@hotmail.com.

• Karin/Claudia en Ellen zoeken griezels

• Jolanda Bogaert zorgt voor vrijwilligers aan de bar en zorgt voor het horeca gedeelte

• Jenny is van de kassa en een deel Pr.

• Burendag

De Molenstraat doet mee aan burendag op za 26 sept 2015. Daarvoor is via de dorpsraad geld aangevraagd bij het Oranje fonds. Er wordt een BBQ georganiseerd om de opening van de nieuwe straat te vieren. Snelheid Molenstraat

Er komen veel klachten over de snelheid in de Molenstraat. Er wordt tijdens burendag een handtekeningenlijst opgesteld die aan de gemeente wordt aangeboden. Ook worden er suggesties voorgesteld om de snelheid te beperken.

• Kerstmarkt

André IJsebaert van de plantenkas heeft gevraagd of dorpsraad Clinge meedoet aan de kerstmarkt op het Sterreterrein. We zullen een springkussen sponsoren, zoals vorig jaar.

• Stichting Tragel
Dorpsraad Clinge gaat in gesprek met de nieuwe bestuursvoorzitter van Stichting Tragel. Ter kennismaking maar ook om een aantal incidenten te bespreken.

• Kerst We zullen, net als vorig jaar, weer een kerstboom plaatsen op het Negotieplein. Wie een grote kerstboom in de aanbieding heeft is erg welkom! Erick de Bock zal de boom, samen met zijn zoon, weer plaatsen.

• Rondvraag: De welkomstborden worden soms beplakt met affiches. Daardoor blijven er lijmresten achter. De “plakkers” worden hierop aangesproken.

•Volgend overleg: do 22 okt. 20.00 uur bij Bistro de Happerij

Notulen dorpsraadvergadering 26 mei 2015

Aanwezig:

• Andy van Goethem

• Claudia Teernstra

• Piet van der Huls

• Jenny de Bel

• Karin van der Huls

• Nelleke Langeraert

• Ellen Verstraten

Afwezig: Max Peters en Chantal van Laere

• Een aantal punten die tijdens de dorpsbijeenkomst “samen voor een beter dorp” naar voren zijn gekomen werden door de gemeente Hulst doorgegeven aan de verkeerscommissie. Daarover hebben we nog niks gehoord, dit wordt nogmaals nagevraagd bij de gemeente.

• De Clubkas actie van de Rabobank heeft ongeveer 60 euro opgeleverd, stemmers bedankt!

• De Klus en Kuisdagen zijn prima verlopen. Er is inmiddels een evaluatie geweest. Gemeente Hulst, Vrijwilligers, Basisschool St. Bernardus en Stichting Tragel bedankt!

• Nl Doet is goed verlopen. De paddenstoelen in het bos zijn opgeknapt (Martijn Willaert bedankt), de waterspeeltuin schoongemaakt, takken voor hutten aangevoerd (bedankt Walter en Bart) en de waterpeilmeter gerepareerd.

• De avondvierdaagse werd weer door Claudia en Andy georganiseerd op 13 tm 16 april. Er zal volgend jaar nog meer aandacht zijn voor de bewegwijzering en we hopen dat Weldoen door Vermaak volgend jaar wel aanwezig kan zijn. Aangezien de medailles duurder zijn geworden moeten we volgend jaar wellicht naar 4 euro per persoon (voor 4 avonden). Hiervoor ontvangt men een medaille, ijs en appels en een uitgestippelde route. We merken ieder jaar weer dat er veel mensen meelopen zonder te betalen. Ook als je slechts 1 keer meeloopt vragen we een bijdrage van
€ 1,- pp per keer. Dit is voor de organisatie van de tocht.

• De gemeente Hulst heeft aan de dorpsraad gevraagd of het hertenkamp bij Malpertuus belangrijk is voor het dorp. Er wordt overwogen om het beheer van het dierenpark over te dragen aan een andere partij of het geheel op te doeken. Hierover later meer info.

• Ons beeld Sloeber heeft veel last vocht en scheuren. We zullen hierover met deskundigen contact opnemen.

• Voor de website is een nieuwe opzet gemaakt door Paul. Hopelijk is deze nieuwe site snel in de lucht.

• Tragel bestaat 50 jaar. Dit wordt gevierd in de week van 17 tm 21 juni 2015. Dorpsraad Clinge maakt hiervoor reclame op facebook en de welkomstborden en helpt zoeken naar vrijwilligers. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Stichting Tragel of Dorpsraad Clinge.

• Volgende week worden de hanging baskets opgehangen.

• MC No Surrender komt binnenkort kennismaken en uitleg geven over hun activiteiten in Clinge.

• Wat wil Clinge met het Vermeerplein?

Denken jullie met ons mee? Op maandagavond 15 juni zetten we een ideeën tent op het Vermeerplein en nodigen we heel Clinge, maar vooral de buurt rondom het Vermeerplein, uit om ideeën te laten horen. Vooraf wordt er een plattegrond verspreid waarop mensen aan kunnen geven hoe hun ideale plein eruit ziet. Denk daarbij aan een stuk speelgedeelte, een bloementuin, een relaxpleintje, een crossbaantje, een stuk voor moestuintjes, een kruidentuin en ga zomaar door. Laat je fantasie de vrije loop en deel deze met ons op 15 juni tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Wij zorgen voor een hapje en een drankje. Heb je vooraf geen plattegrond gezien? Geen probleem, ter plekke zijn er voldoende aanwezig. Met een samenvatting van deze plannen gaan we naar de gemeente Hulst en Woongoed Zeeuws Vlaanderen. Zij staan open voor nieuwe ideeën en kijken vol belangstelling mee. Een deel van het Vermeerplein zal in de toekomst wellicht nog bebouwd worden, het gaat hier gedeeltelijk dus om een tijdelijke invulling. Maak meer van het Vermeerplein!!!! Volgend overleg: nieuwe planning wordt gemaakt.

• Volgend overleg: 9 juni 20.00 uur bij de Happerij

Notulen dorpsraadvergadering 10 maart 2015

Aanwezig: • Andy van Goethem

• Max Peters

• Claudia Teernstra

• Piet van der Huls

• Jenny de Bel

• Ellen Verstraten

• Notulen vorig overleg

Er wordt geparkeerd aan de bushalte bij het Sterreterrein. Dit levert vaak gevaarlijke situaties op als de bus van Boehlé daar mensen uitlaat. Het bordje “bushalte” is weg waardoor parkeren toegestaan is. Dit is besproken met de gemeente Hulst. Het punt wordt meegenomen naar de verkeerscommissie. Het betreft hier namelijk geen officiële bushalte. Er wordt overwogen om een bord “verboden te parkeren” te plaatsen.

• Punten bijeenkomst “Samen voor een beter dorp” d.d. 27 jan.

Op 27 Januari heeft dorpsraad Clinge een dorpsbijeenkomst georganiseerd met als thema “Samen voor een beter dorp”. Daarbij werden openbaar groen, veiligheid, voorzieningen en jeugd besproken. De resultaten van deze bijeenkomst zijn doorgestuurd en besproken met de gemeente Hulst. Hieruit voort komt o.a. de Klus- en Kuisdag op 20 maart 2015. Verdere uitleg is te vinden in de bijlage van deze notulen

• Vermeerplein

Dorpsraad Clinge wil graag van de buurtbewoners weten welke wensen er leven omtrent de invulling van het Vermeerplein. Op korte termijn is hier nog geen woningbouw voorzien en als dit actueel wordt zal niet het gehele terrein bebouwd worden. Er wordt binnenkort op een zondagmiddag een tent geplaatst op het Vermeerplein waar we alle betrokkenen uitnodigen om ideeën en meningen te geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een stuk bloementuin, waterspeeltuin, crossterrein, moestuin, bbq plek, etc. Alle ideeën zijn welkom. Samen met de buurt gaan we voor de beste invulling. Er wordt hiervoor budget aangevraagd bij verschillende instanties.

• Rabobank Actie

Dorpsraad Clinge doet mee met de Clubkas campagne van de Rabobank. Leden van de bank kunnen hun stem geven aan de dorpsraad. Vind je dat wij goed werk doen en wil je de projecten voor het dorp steunen? Geef dan je stem aan dorpsraad Clinge! Wie kunnen er stemmen? Leden van de bank ontvangen voor aanvang van de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van donderdag 2 april t/m dinsdag 14 april 2015 brengen zij via een stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht. Let op: alleen leden van Rabobank Zeeuws-Vlaanderen mogen stemmen. Als u klant bent, bent u niet automatisch lid. Is iemand nog geen lid, maar wel klant van de bank? Dan kan hij/zij tot 1 maart 2015 lid worden en meestemmen tijdens de campagne. Het lidmaatschap aanvragen kan via onze website www.rabobank.nl/zvl onder het kopje ‘Lidmaatschap’.

• Nieuw bestemmingsplan Clinge, infoavond 11 maart

Op woensdagavond 11 maart heeft er een infoavond plaatsgevonden in Malpertuus over het nieuwe bestemmingsplan van Clinge. De dorpsraad gaat hierover nog met de gemeente in gesprek. Meer info is te vinden op de website van de gemeente Hulst.

• Klus en Kuisdagen Vrijdag 20 maart

organiseert dorpsraad Clinge samen met de gemeente Hulst een Klus en Kuisdag. Dit is de eerste in de gemeente Hulst, het betreft een nieuw project aangestuurd door wethouder Diana van Damme. Tijdens de Klus en Kuisdagen wordt er een hele lijst verbeterpunten afgewerkt. Deze dag is in samenwerking met stichting Tragel, basisschool St Bernardus en de Vissers. Iedereen is welkom om te helpen. We starten om 9.00 uur aan de basisschool. Voor materialen wordt gezorgd.

• Clingse Kwis / avondvierdaagse 13 april tm 16 april / NL Doet De kwis was 13 maart en heeft voor de dorpsraad een mooi resultaat opgeleverd. Hiervoor is een extra welkomstbord aan de grens aangeschaft. De Bernardklinkers hadden de horeca in handen. Bedankt voor de samenwerking, het was super! De avondvierdaagse wordt weer door Claudia en Andy georganiseerd op 13 tm 16 april. Jenny vraagt de EHBO en Weldoen door Vermaak Op zaterdag 21 maart doet dorpsraad Clinge weer mee met NL Doet. Het speelbos wordt opgeknapt. De grondwaterpeilmeter wordt gerepareerd en de kabouters en paddenstoelen geverfd. Er wordt ook een groot aantal takken aangevoerd zodat er dit jaar weer veel hutten gebouwd kunnen worden. Aanvang: 9.00 uur

• Facebook / website De Facebookpagina is aangepast, het is geen privé pagina meer. De website moet dringend vernieuwd worden, Hierover is woensdag 18 maart een overleg gepland

• Rondvraag ,

uitbreiding dorpsraad Dorpsraad Clinge denkt mee met stichting Tragel over de feesten omtrent het 50-jarig bestaan van Tragel. Dit wordt gevierd in de week van 17 tm 21 juni 2015. Andy en Piet gaan weer aan de gang met de hanging baskets Door drukke activiteiten van een aantal dorpsraadleden is het wenselijk dat we een aantal leden erbij krijgen. Ellen gaat hiermee aan de slag.

• Volgend overleg: 28 april / 9 juni 20.00 uur bij de Happerij

Notulen dorpsraadvergadering 25 november 2014

Aanwezig:

• Andy van Goethem

• Max Peters

• Claudia Teernstra

• Piet van der Huls

• Jenny de Bel

• Ellen Verstraten

• Notulen vorig overleg vragen die binnenkwamen via facebook:

-Kan er een brievenbus komen aan de grens? Plaatsing van brievenbussen is een aangelegenheid voor PostNl

-Kan er iets gedaan worden aan het vele zwerfvuil bij de Witte bergen? Er wordt gekeken of het terrein rondom de Witte Bergen met een opkuisdag meegenomen kan worden

-Zijn er concrete plannen voor het Vermeerplein? Het is lastig om met Woongoed in contact te komen. Diana van Damme bespreekt dit met de directie van Woongoed en komt hier zo snel mogelijk op terug.

-Meer controle van de politie ivm baldadige jeugd in de Molenstraat (weekenden). We kunnen hiervoor de wijkagente Ingrid van Dessel aanspreken.

-Kan er iets gedaan worden aan de overlast van de nachtwinkel? (drank) Er is door politie en burgemeester diverse keren contact geweest met de eigenaar van de nachtwinkel. Het is niet mogelijk om regels te wijzigen in België, er is wel voortdurend aandacht voor.

-Hoe perken we de snelheid in de Molenstraat en de ’s Gravenstraat in? De dorpsraad kan deze straten aanmelden voor een tijdelijke meting, handhaving is een zaak van de politie.

-Kan er een bord geplaatst worden bij het hondenuitlaatveldje? Er is telkens sprake van diefstal van het bordje. Er komt nu geen bordje meer terug. Het terreintje wordt en blijft door de gemeente gereinigd worden.

-Kan er iets gedaan worden aan de overzichtelijkheid kruising ’s Gravenstraat / Ruysdaelstraat?(geparkeerde auto’s belemmeren het zicht) Vraag wordt voorgelegd aan de Verkeerscommissie van de gemeente Hulst.

-Overlast boerderij Klinkerstraat 31/ Bernhardstraat. Er is een gesprek geweest met de wethouder en de eigenaar van de boerderij. Er is verbetering beloofd.

• vragen naar aanleiding van coalitie programma We plannen in Januari een datum om samen met dorpsbewoners over de diverse punten uit het coalitieprogramma te praten. Leefbaarheid van ons dorp zal deze avond een belangrijk onderwerp zijn. De gemeente vraagt onze mening over “Openbaar Groen”. Of we zaken graag anders zien en of we slimme oplossingen hiervoor hebben. Verder is “Veiligheid” een agendapunt, er wordt gevraagd om drie prioriteiten op dit gebied aan te geven. Ook worden de klus- en kuisdagen aangekondigd.

• Halloween , terugkijken Er deden dit jaar 500 mensen mee aan de Halloweentocht. Alles verliep naar wens. De opbrengst van de tocht zal ingezet worden voor het dorp (bijvoorbeeld een kerstboom of een bijdrage aan de kerstmarkt) Dit jaar hadden we, dankzij een donatie van de Rabobank, een aantal shows tijdens de Halloweentocht. Volgend jaar zal de tocht er weer als vanouds uitzien (met veel griezels op de route) We maken een andere taakverdeling: Horeca / regelen van vrijwilligers voor achter de bar: Jolanda Werven griezels: Karin, Claudia en Ellen Inschrijvingen: Jan en Ellen Scholen benaderen en kassa: Jenny

• Kersthappening Stichting Tragel organiseert dit jaar een kerstmarkt op het Sterre-terrein. Dorpsraad Clinge neemt contact op of we een bijdrage kunnen leveren. Ook wordt dit jaar weer de kerststal gezet (za 13 december 9.00 uur, vrijwilligers zijn welkom om te helpen) en we proberen een kerstboom te regelen voor op het kerkplein of Negotieplein. Afbreken kerststal za 10 jan 2015.

• Speelbos GROENE DUIMEN IN ZEELAND 25 november 2014

Tijdens de Groen Dichterbij regiobijeenkomst ‘Speelnatuur in Zeeland’ op 20 november ontvingen zeven Zeeuwse initiatiefnemers voor speelnatuur uit handen van George van Heukelom, gedeputeerde van de Provincie Zeeland een Groene Duim als blijk van waardering en erkenning voor hun inzet voor meer speelnatuur in Zeeland. Tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door SCOOP, provincie Zeeland, Springzaad en IVN wisselden de ruim 65 aanwezigen kennis en ervaring uit en deden ze inspiratie op voor meer speelnatuur in Zeeland. Gedeputeerde van Heukelom reikte aan het eind van de ochtend Groene Duimen uit aan:

Corine Vis Het Kleine Zeeuwse Landschap Wissekerke

Marien Boonman Speelhof Hoogerzael Middelburg

Ellen Verstraten Speelbos Clinge Clinge

Peggy Slok Natuurspeelbos Axel Axel

Liesbeth vd Wege De Boomhut Terneuzen

Annet van Langeraad Droompark Dreischor Dreischor

Els van de Kerkhof Stichting Springzaad Middelburg

De Groene Duim, een initiatief van IVN, wordt uitgereikt aan een natuurheld; iemand die zich op inspirerende wijze inzet voor een groen buurtproject, waardoor steeds meer mensen samen aan de slag gaan met natuur en leefbaarheid in de buurt. De Groene Duim bestaat uit een speldje, oorkonde en het zetten van een Groene Duim-stempel op het grote Groene Duimen-paneel. Verslag en foto’s van de bijeenkomst verschijnen binnenkort op de website www.groendichterbij.nl. Nu al opzoek naar informatie over speelnatuur… kijk eens op www.groenspeleninzeeland.nl

Binnenkort zal er een infobord geplaatst worden door Evides bij de grondwaterpeilmeter. Dit bord geeft uitleg over het waterwingebied en informeert over het grondwaterpeil in de bossen. In overleg met boswachter Alex Wieland worden er extra takken aangevoerd om hutten te bouwen.

• kascontrole / financiën Een aantal weken geleden is er een kascontrole

geweest. Alle cijfertjes waren keurig in orde, complimenten voor de penningmeester. Opbrengsten uit evenementen vloeien terug naar het dorp. Voorbeelden: opknappen Sloeber, hanging baskets, onderhoud speelbos, Victor Veilig poppetjes, schaatsbaan, welkomstborden, diverse benodigdheden zoals tafels, partytent. Facturen dienen binnen 2 maanden ingediend te zijn bij de penningmeester

• facebook / website We hebben mooie foto’s van ons dorp nodig om te gebruiken voor de nieuwe website. Wie wil er foto’s maken of heeft nog mooie foto’s van Clinge die we daarvoor kunnen gebruiken?

• Rondvraag Er wordt geparkeerd aan de bushalte bij het Sterreterrein. Dit levert vaak gevaarlijke situaties op als de bus van Boehlé daar mensen uitlaat. Het bordje “bushalte” is weg waardoor parkeren toegestaan is. Ellen vraagt dit na. Er is een vraag binnengekomen of er een vorm van dagopvang voor ouderen in Malpertuus georganiseerd kan worden. De dorpsraad gaat hier niet over maar speelt deze vraag door naar Stichting Hulst voor Elkaar.

• Sluiting

• Volgend overleg: 27 jan / 10 maart / 28 april / 9 juni 20.00 uur bij de Happerij

Notulen dorpsraadvergadering 23 september 2014

Aanwezig: • Andy van Goethem

• Max Peters

• Claudia Teernstra

• Piet van der Huls

• Jenny de Bel

• Ellen Verstraten

• De notulen vorig overleg Max kijkt de registratie bij de kvk nog na. Activiteitenkalender Clinge: hiervoor bleek weinig belangstelling, er zijn geen reacties binnengekomen naar aanleiding van huis-aan-huis folder

• evaluatie jaarvergadering Alle punten die uit de jaarvergadering zijn voortgekomen zijn afgewerkt. Veiligheid in Clinge wordt door de dorpsraad scherp in de gaten gehouden. Afspraak met de burgemeester: ieder incident wordt direct gemeld. Andy geeft aan dat men zich zorgen maakt over de bereikbaarheid richting de grens voor hulpdiensten (ivm de werkzaamheden) Dit wordt nogmaals bij de gemeente aangekaart.

• Islamitisch gebedshuis Gemeente Hulst is met dorpsraad Clinge in gesprek over de komst van een Islamitisch gebedshuis wat men in Clinge wil vestigen. De dorpsraad is (mede gebaseerd op diverse reacties uit het dorp) hier tegen. Er wordt voor deze groep een ruimte gezocht in de gemeente Hulst.

• presentatie Diana van Damme (is uitgesteld) het is Diana van Damme, kernwethouder Clinge, nog niet gelukt om het coalitieprogramma 2014-2018 bij de dorpsraad toe te lichten. We proberen weer een afspraak te maken. Er zal o.a. aandacht zijn voor het speeltuinbeleid.

• Halloween Het Halloweenfeest zal dit jaar op zaterdag 1 november plaatsvinden in de Clingse bossen. Hiervoor wordt vergunning aangevraagd. Dit jaar wordt Halloween op een andere manier gevierd dan voorgaande jaren. Er wordt geen kleine tocht georganiseerd met diverse optredens in het bos. Inschrijven kan via halloweenclinge@hotmail.com Liefhebbers zijn vanaf 18.15 uur welkom aan het parkeerterrein in de Molenstraat. Kosten € 3,- per persoon (inclusief consumptie) Verdere info volgt. We passen onze formule dit jaar aan in verband met persoonlijke omstandigheden van een aantal van onze leden.

• Uitje Westerscheldetunnel (4 okt) De gezamenlijke wijk- en dorpsraden van de gemeente Hulst organiseren 4 okt een uitje naar de Westerscheldetunnel voor bestuursleden.

• Woongoed Zeeuws Vlaanderen Al bijna een jaar wachten we op de resultaten van de SWOT-analyse die we in november 2013 samen met woongoed hebben gemaakt (dit is een sterkte – zwakte analyse van Clinge mbt leefbaarheid in het dorp). Ook de invulling van het Vermeerplein is hier uitgebreid aan de orde geweest. Door wisseling van de bestuursvoorzitter bij Woongoed blijkt dit echter niet meer in behandeling te zijn bij Woongoed. Dorpsraad Clinge gaat met Woongoed in gesprek en maakt een afspraak met de directie. Wordt vervolgd.

• Tragel 50 jaar Hierover hebben we niks meer vernomen

• hanging baskets Andy zorgt volgend jaar voor de invulling / bestelling van de planten voor in de Hanging baskets. Ook dit jaar hebben we weer geleerd. Er worden geen groene planten meer in de bakken gezet, deze nemen teveel voedsel wat ten koste gaat van de bloemen. Piet, bedankt voor het watergeven!

• financiën De volgende dorpsraad vergadering zal de kascontrole plaatsvinden. Deze is vertraagd door ziekte van een van de leden. Max en Ellen zullen de kascontrole uitvoeren.

• facebook / website de facebook pagina loopt prima. Er komen veel vragen / opmerkingen binnen, vooral voor een vergadering. Het is een mooi middel waarmee we de mensen uit Clinge kunnen informeren. Mensen die geen facebook hebben kunnen de notulen per e-mail ontvangen via verstraten@zeelandnet.nl Paul zal de website vernieuwen

• afvalbakken Malpertuuslaan er is een verzoek binnengekomen om de afvalbakken (glas en plastic) bij Malpertuus op de stoep te laten staan (bij de voetbalvelden) Dit verzoek is bij de gemeente neergelegd. De bakken zijn daar tijdelijk geplaatst in verband met het asfalteren van het terrein. Het levert 5 extra parkeerplekken op.

• reacties facebook vragen die binnenkwamen via facebook:

 1. Kan er een brievenbus komen aan de grens?
 2. kan er iets gedaan worden aan het vele zwerfvuil bij de Witte bergen?
 3. Zijn er concrete plannen voor het Vermeerplein?
 4. Komt er een Halloweentocht? Ja, zaterdag 1 nov.
 5. Meer controle van de politie ivm baldadige jeugd in de Molenstraat (weekenden)
 6. Kan er iets gedaan worden aan de overlast van de nachtwinkel? (drank)
 7. Hoe perken we de snelheid in de Molenstraat en de ’s Gravenstraat in?
 8. Wanneer zijn de werkzaamheden in de Molenstraat klaar, hoe is de stand van zaken?
 9. Kan er een bord geplaatst worden bij het hondenuitlaatveldje?
 10. Kan er iets gedaan worden aan de overzichtelijkheid kruising ’s Gravenstraat / Woestijnestraat (geparkeerde auto’s belemmeren het zicht)
 11. Overlast boerderij Klinkerstraat / Bernhardstraat
 12. Meer parkeergelegenheid ’s Gravenstraat De vragen worden voorgelegd aan de betreffende instanties. Antwoorden volgen.

• volgende vergaderdata: 14 okt (uitje dorpsraad) / 18 nov / 16 dec / 27 jan / 10 maart / 28 april / 9 juni

• rondvraag de ijsbaan ligt klaar voor gebruik. Clinge kan na een paar nachtvorstjes schaatsen op de schaatsbaan achter de Happerij. De kerstbeelden (gemaakt door Omer Gielliet) worden in de tuin van de kerk geplaatst.

• Sluiting (volgend overleg di 18 nov 2015 , bistro de Happerij, 20.00 uur)

Notulen dorpsraadvergadering 27 mei 2014

Aanwezig:

• Andy van Goethem

• Max Peters

• Claudia Teernstra

• Piet van der Huls

• Jenny de Bel

• Ellen Verstraten

De notulen vorig overleg

Max kijkt de registratie bij de kvk nog na.: Andy gaat zich in de website verdiepen (neemt contact op met Paul)

• Vermeerplein: er is een handtekeningen actie door een aantal jongeren uit Clinge gestart voor invulling van het Vermeerplein. Wordt vervolgd.: contact opnemen met Woongoed.
• Criminaliteit Clinge / overleg burgemeester

Er wordt een gesprek aangevraagd met dhr. Stelwagen van Stichting Tragel. Dit wordt gecombineerd met een gesprek met de burgemeester (hoofd politie) Het hoofdonderwerp zal “veiligheid in Clinge” zijn. Gesprek heeft plaatsgevonden, zie verslag Naar aanleiding van een aantal incidenten het afgelopen jaar wordt de jaarvergadering naar voren geschoven.

• Speelbos Clinge / Hanging baskets Andy heeft bloemen gekocht bij Oudeman, het resultaat was niet voldoende. Karin heeft de bakken opnieuw ingeplant.

• activiteitenkalender Tijdens de jaarvergadering wordt dit idee geïntroduceerd. Meldingen komen bij Chantal binnen en worden door haar doorgestuurd naar Paul.

• Financien Andy krijgt het niet rond om voor de jaarvergadering een kascontrole te regelen. Dit verschuiven we naar het najaar. Andy stuurt een rekening naar Evides ivm grondwaterpeilmeter.

Uitje dorpsraad: Huifkarroute?

• De Sterre bestaat volgend jaar 50 jaar. Dit wil men vieren door eenmalig de sterrefeesten opnieuw te organiseren.

Volgend overleg 24 juni.

Notulen dorpsraadvergadering 25 feb 2014

Aanwezig:

• Andy van Goethem

• Max Peters

• Claudia Teernstra

• Piet van der Huls

• Jenny de Bel

• Ellen Verstraten

1 De notulen vorig overleg Max kijkt de registratie bij de kvk nog na.

Andy gaat zich in de website verdiepen (neemt contact op met Paul)

Nav vraag vuilnisbakken voor hondenpoep: De gemeente plaatst geen extra bakken. Wel kunnen bakken die niet vaak gebruikt worden verplaatst worden. Jenny heeft dit bekeken. Vermeerplein: er is een handtekeningen actie door een aantal jongeren uit Clinge gestart voor invulling van het Vermeerplein. Wordt vervolgd.

2 Leefbaar Clinge (dorpsschouw Woongoed, Rabobank)

We hebben van Woongoed nog geen bericht over de dorpsschouw ontvangen. We komen hierop terug. Zodra er bericht is wordt er een tweede bijeenkomst gepland (’s avonds).

3 Stichting Tragel

Er wordt een gesprek aangevraagd met dhr. Stelwagen van Stichting Tragel. Dit wordt gecombineerd met een gesprek met de burgemeester (hoofd politie) Het hoofdonderwerp zal “veiligheid in Clinge” zijn.

4 Speelbos Clinge / Hanging baskets / kerstbomenverbranding

Op zaterdag 22 maart doet Dorpsraad Clinge weer mee aan NL doet. Vrijwilligers zijn van harte welkom om mee te helpen klussen in de Clingse bossen. We starten om 9.00 uur. Zandbak aanleggen rondom waterspeeltuin. De kosten voor een nieuw waterradje zijn 300 euro. We vragen aan de afdeling llassen van het Reynaertcollege of leerlingen dit kunnen maken. Claudia vraagt bij docent na. Hanging Baskets: de bloembakken worden komend jaar gegroepeerd. (per 2 st) Watergeven wordt ook dit jaar door de jongens van de Happerij gedaan Clingse Kwis: Er zijn al meer dan 30 aanmeldingen voor de kwis. De kwis zal dit jaar ism Weldoen door Vermaak worden georganiseerd. Andy zorgt voor wisselgeld. Datum: vrijdag 28 maart.

5 activiteitenkalender Paul heeft geen tijd om de activiteitenkalender bij te houden. We vragen dit aan Chantal. Avondvierdaagse: Claudia heeft e-mail adressen nodig van maatschappelijke stagiaires.

Actie: Ellen Andy en Claudia starten de organisatie voor de Avondvierdaagse op 14 tm 17 april.

6 Rondvraag

We zijn nog op zoek naar grote takken voor in het speelbos. Tips zijn welkom. Wie de notulen/nieuwsbrief van de dorpsraad per mail wil ontvangen kan een mail sturen naar verstraten@zeelandnet.nl Hierover wordt een flyer rondgestuurd. Er worden polo’s besteld voor de dorpsraadleden met logo. Karin gaat hiermee aan de slag. Sloeber is helemaal geschuurd en scheuren zijn opgevuld door de praktijkschool. Hij wordt nu in de olie gezet en binnenkort teruggeplaatst.

Reactie op facebook vragen: Gevaarlijke kruising Frans Halsstraat / ’s Gravenstraat, wordt opgenomen met de gemeente. Mag je op de zwarte of rode vakken parkeren in de ’s Gravenstraat : de zwarte vakken zijn de parkeervakken. Bedankt voor jullie vragen en ideeën die we via facebook hebben binnengekregen!

Volgend overleg: 27 mei 20.00 uur bij de Happerij

Notulen dorpsraadvergadering 28 januari 2014

Aanwezig:

Andy van Goethem

Max Peters

Claudia Teernstra

Chantal van Laere

Piet van der Huls

Jenny de Bel

Ellen Verstraten

De notulen vorig overleg

De regiobank heeft geen goed alternatief voor het pinautomaat in Clinge. De meeste mensen wijken uit naar het pinautomaat op Belgisch Klinge (tegenover de kerk).
Het uitnodigen van een wijkagent tijdens de dorpsraadvergadering , ivm sociale veiligheid, lukt niet. Er wordt bekeken of we over dit onderwerp met de burgemeester in gesprek kunnen gaan. Ook met stichting Tragel wordt een gesprek gepland. Sociale veiligheid zal ook een onderwerp zijn tijdens onze jaarvergadering in het najaar (datum volgt).
Leefbaar Clinge (dorpsschouw Woongoed, Rabobank) Woongoed is nog bezig met het uitwerken van de dorpsschouw. Zodra we hierover meer info hebben volgt een bijeenkomst met als thema “leefbaar Clinge”. Daarvoor zullen alle dorpsbewoners worden uitgenodigd. Van de Rabobank hebben we een financiële bijdrage ontvangen voor “leefbaar Clinge”. Van deze bijdrage zal een optreden door de Clingse artiesten gefinancierd worden en een deel van de hanging baskets wordt hiermee betaald.
Vermeerplein:
in 2015 worden er levensbestendige woningen gebouwd op het Vermeerplein. Bij dit type woningen is de badkamer beneden. De huizen zijn geschikt voor jong en oud. Een deel van het braak liggende terrein wordt bebouwd, de rest van het terrein zal, in samenspraak met de omwonenden, opnieuw ingericht worden. De dorpsraad gaat hierover met de omwonenden in gesprek. Zodra er meer zicht is op de inrichting van het terrein komen we hierop terug.
Registratie Kvk Max geeft een update door aan de kvk.
Stichting Tragel (Jenny) Er wordt een gesprek aangevraagd met dhr. Stelwagen van Stichting Tragel.
Politiek Hulst Een aantal politieke partijen heeft dorpsraad Clinge benaderd en gevraagd om actuele onderwerpen die in Clinge spelen. Veiligheid is het belangrijkste item.
30 jan, gezamenlijk overleg wijk / dorpsraden Er werd tijdens het gezamenlijk overleg van de wijk en dorpsraden een trainingsprogramma voorgesteld. Onderwerpen: hoe regisseer is een goede jaarvergadering, hoe werf je vrijwilligers, hoe schrijf je een goed projectplan, hoe gebruik je intervisie methode’s enz. Dorpsraden kunnen hierop inschrijven. Financiën hiervoor worden bij de Rabobank aangevraagd. Tijdens het overleg van 30 jan waren er een aantal mensen van de gebouwencommissie van het parochiebestuur aanwezig. Een aantal kerken in de gemeente Hulst gaan verdwijnen. Eind maart wordt bekend gemaakt welke kerken er worden afgestoten. Dit is afhankelijk van de bouwkundige staat, de bezettingsgraad, de inkomsten en kosten. Aangezien de kerk in Clinge pas is gerenoveerd is de kans kleiner dat onze kerk verdwijnt.
Speelbos Clinge / Hanging baskets / kerstbomenverbranding / kwis
Op zaterdag 22 maart doet Dorpsraad Clinge weer mee aan NL doet. Vrijwilligers zijn van harte welkom om mee te helpen klussen in de Clingse bossen. We starten om 9.00 uur. Ook maatschappelijke stage wordt hierop ingezet. We hebben een bijdrage gekregen van het Oranje Fonds zodat we de vrijwilligers kunnen trakteren op een hapje en een drankje. Ook zal materiaal en huur van dit bedrag betaald worden. Zie www.nldoet.nl
Wat gaan we doen:

Ophogen openluchttheater

Kabouterroute opknappen

Repareren waterspeeltuin / paddenstoelen herstellen

Grondwaterpeilmeter oppimpen en afmaken

Aanvoeren stokken om hutten te bouwen

Zandbak aanleggen rondom waterspeeltuin

Wensen: interactieve route maken met opdrachten. (via app of te downloaden via de site)

Hanging Baskets:
de bloembakken worden komend jaar gegroepeerd. (per 2 st) Watergeven wordt ook dit jaar door de jongens van de Happerij gedaan. Andy neemt contact op met Oudeman. We vragen of de bakken 3 weken bij de kas op de Sterre mogen staan. Inplanten doen we gezamenlijk. Planning: half april inplanten, half mei ophangen. Er zullen geen bakken komen richting de grens vanwege de wegwerkzaamheden.
Kerstbomenverbranding:
is dit jaar niet doorgegaan. De belangstelling liep de laatste jaren erg terug. We zullen nog bekijken of het in 2015 door zal gaan.
Clingse Kwis: de voorbereidingen zijn gestart. De kwis zal dit jaar ism Weldoen door Vermaak worden georganiseerd. Datum: vrijdag 28 maart.
Website (Max / Chantal)
Chantal is voortaan contactpersoon voor foto’s die op de website geplaatst moeten worden. Foto’s van evenementen kunnen naar haar worden doorgestuurd. Zij stuurt ze door naar Paul Baart. Ellen stuurt notulen door naar Paul. Via facebook zullen we bekijken of behoefte is aan een evenementenkalender in Clinge. Voorstel is dat evenementen naar Paul gestuurd kunnen worden, hij zet het op de kalender. Actie: Ellen
Financiën (Andy) Er is geld gestort door de Rabobank (stimuleringsfonds) Dank daarvoor! Claudia en Ellen zijn naar Kamperland geweest voor een bijeenkomst van Kern met Pit. We hebben geld gekregen voor de schaatsbaan. Piet en Karin hebben daarvoor al kosten gemaakt. Deze zullen worden overgemaakt. ? Rondvraag:
Jenny geeft aan dat BOA’s zullen gaan controleren op hondenpoep overtredingen.
Er komt een overleg met Tragel over de invulling van de Stiel.
Sportdorp Clinge: feestelijke start op zaterdag 29 maart. De dorpsraad heeft meegeholpen met de behoeftepeiling, deze zal verspreid worden over het dorp. Doel: meer inwoners van Clinge enthousiast maken om te gaan sporten.
Rolstoelpad Clingse bossen: samen met gemeente Hulst, het Zeeuwse Landschap, Drempelvrij Hulst en Evides wordt door dorpsraad Clinge geld aangevraagd voor een rolstoelpas in de Clingse bossen. Ook Stichting Tragel zal hierbij betrokken worden.
Reactie op facebook vragen:

Extra vuilnisbakken voor hondenpoep zullen we aankaarten bij de gemeente.
Het afdakje in het bos wordt besproken met de boswachter (Alex Wieland). In het verleden is er een afdakje geweest, dit is helaas in brand gestoken.
De krimp wordt tijdens de bijeenkomst “leefbaar Clinge” besproken.
Crossmotor veldje gaat niet lukken, we hebben wel al wat gesprekken gehad over een fietscross terreintje.
Pinnen kan in Belgisch Klinge (tegenover de kerk) en men kan extra pinnen bij de bakker en de slager in Clinge.
Vermeerplein + interactieve route maken in het bos: zie hierboven in de notulen

Bedankt voor jullie vragen en ideeën die we via facebook hebben binnengekregen!

Volgend overleg: di 25 feb. 20.00 uur bij de Happerij.

Notulen dorpsraadvergadering 3 december 2013

Aanwezig:
• Andy van Goethem
• Claudia Teernstra
• Chantal van Laere
• Piet van der Huls
• Jenny de Bel
• Ellen Verstraten

Afwezig: Max Peters

 1. Pinautomaat Clinge
  Al in September heeft de dorpsraad contact gezocht met de Rabobank over het pinautomaat in ons dorp (naar aanleiding van geruchten dat het automaat ivm een verbouwing niet meer kon blijven op de huidige locatie).
  Na een aantal gesprekken, waarin we samen gezocht hebben naar een alternatieve locatie in Clinge, kregen we te horen dat de pinautomaten in Clinge, Graauw, Vogelwaarde en Nieuw-Namen gaan verdwijnen. Het verplaatsen van het pinautomaat kost € 50.000 euro en de jaarlijkse kosten bedragen € 35.000,- . De extra kosten die gemoeid zijn met beveiliging tegen ram- en plofkraken hebben de bank doen besluiten de automaten per 1 januari weg te halen. Uit alle cijfers en informatie en de diverse gesprekken is het heel duidelijk dat de Rabobank het pinautomaat niet gaat behouden. Wij zetten onze energie daarom in op alternatieven:
  • Zo heeft Clinge de “luxe” dat er 1 km verder, tegenover de kerk in Belgisch Klinge, een pinautomaat beschikbaar is.
  • Rabobank biedt leden een gratis geldbrengservice aan .
  • Met de middenstand in Clinge (mn Bakkerij van Meijel en slagerij Valent) zijn we overeen gekomen dat er door de dorpsbewoners extra gepind kan worden (ook bij kleine aankopen)
  • Minder mobiele mensen kunnen gebruik maken van de gratis buurtbus of boodschappenbus die ze naar Hulst brengt en toegang geeft tot geldautomaten daar.
  • We zijn in gesprek met de Regiobank of er mogelijkheden zijn voor het plaatsen van een “geld zuil” op een nog niet bepaalde plaats in het dorp
  De beslissing van de Rabobank staat los van de verbouwplannen van kapsalon Louella.
 2. Dorpsschouw Woongoed Zeeuws-Vlaanderen
  Donderdag 21 november 2013 hebben we op initiatief van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een dorpsschouw voor Clinge georganiseerd. Hier is bewust voor een middag gekozen aangezien het ’s avonds te donker is voor een rondgang. Om anderen ook de kans te geven mee te praten wordt in het begin van 2014 een avond gepland met het thema “leefbaar Clinge”. Dit kan gezien worden als een vervolg op de dorpsschouw. Onderwerpen als “het verdwijnen van het pinautomaat”, veiligheid, openbare ruimte, voorzieningen, jeugd, sport, ect. zullen hier besproken worden.
  De Rabobank en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen hebben beiden aangegeven dat zij open staan voor goede ideeën en deze financieel willen steunen.
  Tijdens de dorpsschouw is een SWOT analyse gemaakt. Aan de groep werd gevraagd waar men sterke/zwakke punten ziet en waar de kansen en bedreigingen zitten. Woongoed zal deze gegevens uitwerken. Tijdens de rondgang was er vooral aandacht voor het Vermeerplein. Woongoed is van plan om levensbestendige woningen te bouwen op het braakliggende terrein. Dit zijn woningen met een badkamer beneden die geschikt zijn voor ouderen maar ook voor gezinnen. Zo wordt een diverse buurt gecreëerd waar oud en jong wonen en elkaar kunnen ondersteunen.
  Het zal echter nog een aantal jaren duren voordat de eerste spade de grond ingaat. Voor die tijd willen we samen met de buurt in gesprek over een andere invulling van het terrein (bijvoorbeeld een buurttuin of i.d.)
 3. Evaluatie Halloweentocht
  Over de Halloweentocht zijn veel positieve reacties binnengekomen. Vooraf inschrijven bleek een succes. (500 deelnemers) Mensen moesten daardoor veel minder lang wachten op het parkeerterrein. Helaas zat het weer niet helemaal mee. Van de reacties op facebook nav ons bericht dat de tocht vol zat zijn we geschrokken. Een aantal mensen had geen begrip voor het feit dat we, mede in verband met de veiligheid, een maximum stelden aan het aantal deelnemers. Voor kinderen uit Clinge hadden we echter plekken vrijgelaten zodat zij niet buiten de boot vielen. De reacties op facebook hadden een demotiverende invloed op de organisatie.
  Volgend jaar zal er meer duidelijkheid gegeven worden over de groep van de kleintjes. Die vertrekken om 18.30 uur, mogen een zaklamp meenemen en moeten vooraf niet inschrijven.
 4. Speelbos Clinge/ Hanging baskets / Sloeber / kerstbeelden
  De grondwaterpeilmeter staat bij de waterspeeltuin. De meter moet nog worden aangebracht evenals het informatiebord. In de winter wordt de pomp afgesloten. Kinderen van de praktijkschool onderhouden de waterspeeltuin.
  De hanging baskets hebben dit jaar € 800,- gekost. De nieuwe methode met de kleikorrels is goed bevallen. Zolang ze nog mooi groen zijn blijven ze hangen.
  Sloeber staat voor een opknapbeurt bij de praktijkschool. De kosten worden door de dorpsraad vergoed. Naar verwachting wordt Sloeber dit voorjaar teruggeplaatst.
  De kerstbeelden van Gielliet staan nog in opslag in een loods. Er wordt nog gezocht naar een koper.
 5. Veiligheid
  Ivm een aantal extra agendapunten is het uitnodigen van de wijkagent verschoven naar de volgende vergadering.
 6. Rolstoelpad Clingse bossen
  In samenwerking met Gemeente Hulst, Drempelvrij Hulst, het Zeeuwse Landschap en Evides wordt de mogelijkheid voor een rolstoelpad in de Clingse bossen onderzocht. Binnenkort start hiervoor de fondsenwerving.
 7. Schaatsbaantje
  De schaatsbaan wordt groter deze winter. Walter Bonte heeft het terrein vergroot. Een vaste waterleiding en een lichtinstallatie zullen ervoor zorgen dat we nog meer schaatsplezier zullen hebben. De schaatsbaan ligt in het weiland achter Bistro de Happerij en is toegankelijk voor iedereen. Schaatsen op eigen risico. Laat de vorst maar komen!
 8. Financiën
  Financiën zal een vast punt worden op de agenda van de dorpsraad. De kosten voor de grondwaterpeilmeter bedragen zo’n € 1000,-. Dit zal gedeeld worden met Evides. De opbrengst van de Halloweentocht gaat gedeeltelijk naar de Hanging baskets, naar Sloeber en naar het schaatsbaantje. Er wordt bij de Rabobank geld aangevraagd voor een voorstelling in de Clingse bossen (op het openluchttheater) en voor een grote partytent die we bij evenementen kunnen inzetten.
 9. Planning:
  Volgend overleg: di 28 jan 2014
  Kerstbomenverbranding : 4 jan 2014
  Opbouwen kerststal: za 7 dec 2013
  Ophalen prijs € 1000,- Kern met Pit: za 18 jan 2014 (10.00 uur tot 15.00 uur)
  Datum “leefbaar Clinge” volgt.

Notulen dorpsraadvergadering 24 september 2013

Aanwezig:

• Max Peters

• Andy van Goethem

• Claudia Teernstra

• Chantal van Laere

• Piet van der Huls

• Jenny de Bel

• Ellen Verstraten

 1. Notulen vorig overleg 27 aug 2013 Van Woongoed hebben we nog geen bericht ontvangen over de dorpsschouw. Stichting Tragel: op dit moment wonen er 7 LVG-J clienten op het terrein van stichting Tragel (Licht verstandelijk gehandicapte jongeren) Borden “betreden op eigen risico” staan er om aan te geven dat men zich op openbaar terrein bevind en dus niet op terrein van Tragel. Deze zijn vooral bedoeld voor cliënten en personeel.

Schaatsbaan Clinge: Er wordt een filmpje gemaakt over de schaatsbaan Clinge. Dit wordt opgestuurd naar Kern met Pit. Om onze initiatieven extra te ondersteunen kunnen mensen stemmen op de schaatsbaan op de site van kern met pit www.kernmetpit.nl. Zo maakt dorpsraad Clinge extra kans op nog een aanmoedigingsprijs.

 1. Burendag

Burendag van het Oranjefonds valt dit jaar op 21 september. Dorpsraad Clinge hield een klusmiddag in de Clingse bossen

 1. Speelbos Clinge

De grondwaterpeilmeter is geplaatst. De vlotter moet nog worden aangebracht. Als alles klaar is kunnen kinderen zien wat er met het grondwater gebeurt als zij de handpomp van de waterspeeltuin bedienen. Ook zien ze verschil in het grondwaterpeil ’s zomers en ’s winters. Praktijkschool Hulst heeft het Clingse bos “geadopteerd”. Zij gaan tijdens de lessen burgerschap het project “voor elkaar” uitvoeren. Zij zullen het bos nog fijner en schoner maken door bijvoorbeeld zwerfvuil te rapen, de waterspeeltuin te onderhouden, enz.

 1. Hanging baskets

De hanging baskets laten we nog even hangen. Piet geeft aan wanneer we ze eraf halen. Volgend jaar worden er 3 bakken bij elkaar gehangen om een voller beeld te krijgen.

 1. Sloeber

Sloeber staat bij de praktijkschool in Hulst en is er ernstig aan toe. Op de praktijkschool gaan ze het beeld opknappen. Eerst moet het kunstwerk voldoende droog zijn voordat het behandeld wordt. Gelukkig is hij in goede, deskundige handen.

 1. Halloweentocht

Voor de Halloweentocht, zaterdag 2 november, gaan we voor het eerst met inschrijvingen werken. Deelnemers moeten zich vooraf aanmelden via halloweenclinge@hotmail.com. De prijs om mee te lopen is € 3,- pp. De kleintjes (die tussen 18.30 uur en 19.00 uur meelopen) moeten zich niet vooraf aanmelden.

 1. Kerstbeelden

We hebben herhaalde verzoeken gehad om de oude kerstgroep op Clinge te houden. Er wordt een mail gestuurd naar het kerkbestuur, Tragel, Malpertuus en de kinderboerderij. Als zij geen van allen de beelden willen hebben dan gaan ze naar de hoogste bieder.

 1. Veiligheid

Op korte tijd hebben er een aantal incidenten plaatsgevonden in Clinge die te maken hebben met de openbare veiligheid. (o.a. een aantal jongeren is overvallen in de ’s Gravenstraat). Tijdens de volgende dorpsraadvergadering zal de wijkagent worden uitgenodigd om hierover met ons te spreken.

 1. Rondvraag

Chantal heeft met Max contact over de website.

Pinautomaat: de dorpsraad gaat met de Rabobank in gesprek om het pinautomaat op het dorp te kunnen behouden. Er is sprake van dat dit bij kapsalon Louella gaat verdwijnen. We gaan gezamenlijk op zoek naar een nieuwe locatie.

Volgend overleg: dinsdag 26 november 2013,

Bistro de Happerij aanvang: 20.00 uur

Notulen dorpsraadvergadering 27 aug 2013

Aanwezig:

• Max Peters

• Andy van Goethem

• Claudia Teernstra

• Chantal van Laere

• Piet van der Huls

• Jenny de Bel

• Ellen Verstraten

 1. Notulen vorig overleg 4 juni 2013 We zullen opnieuw met Jan de Feijter van Woongoed contact opnemen om een afspraak te maken voor de dorpsschouw. Chantal stuurt Max een mail over de website. Max neemt de info door die Paul Baart gestuurd heeft over het plaatsen van foto’s op de website. De welkomstborden worden regelmatig gebruikt. Clinge Geht’s Los heeft speciaal reclame borden laten maken om eronder te hangen. Die kunnen zij ieder jaar gebruiken. Jan heeft de borden opgehangen. Ellen neemt contact op met Stichting Tragel. Er zijn berichten dat er al meer dan 20 LVG’ers op het terrein wonen. Meer info volgt.
 2. Burendag
  We waren helaas te laat met inschrijven voor Burendag. Er wordt 21 september toch een klusdag ingepland in de Clingse bossen.
 3. Speelbos Clinge
  De grondwaterpeilmeter is in de maak. Het wordt een buis van meer dan 3 meter die naast de waterspeeltuin wordt geplaatst. Met behulp van een vlotter wordt het grondwaterpeil op de meter aangegeven. Kinderen kunnen dan direct zien wat er met het grondwaterpeil gebeurt als zij pompen. Evides deelt in de kosten. Het wordt een feestelijk moment als de meter geplaatst wordt. Contactpersoon: Andy

Het openluchttheater in het bos wordt niet veel gebruikt. Piet neemt contact op met Maartje (of Weldoen door Vermaak een keer wil komen spelen), Ellen heeft contact met de circus artiesten die in Clinge zijn komen wonen. Zij willen ook een keer een optreden in het bos verzorgen. Schaatsbaan: donderdag 17 oktober komt “kern met pit” langs om het project “schaatsbaan Clinge” te bekijken. Inmiddels wordt er druk gewerkt aan een uitbreiding van de schaatsbaan. Hij wordt groter en er wordt permanente verlichting aangebracht. “Kern met Pit” heeft ons een aanmoedigingsprijs van € 1000,- in het vooruitzicht gesteld.

Actie 17 oktober: Piet

 1. Hanging Baskets
  De hanging baskets worden verzorgd door de fam. Vd Huls. Volgend jaar worden de bloembakken met drieën bij elkaar gehangen.
 2. Sportdorp Clinge.
  Er is € 120.000,- beschikbaar voor Sportdorp Clinge. Binnenkort start een werkgroep met overleg wat er zoal in Clinge op het gebied van sport gerealiseerd kan worden. Mensen die mee willen denken zijn van harte welkom. Uitnodiging volgt.
 3. Sloeber.
  Sloeber is door de gemeente Hulst naar de praktijkschool gebracht. Daar zal het beeld worden opgeknapt. Dit kan enkele maanden duren. Contactpersoon: Jenny
 4. Halloweentocht.
  Er wordt een extra Halloweenoverleg gepland. Ellen neemt contact op met de Giro (Belgisch Klinge). Vanaf dit jaar starten we met vooraf inschrijven. Groepen max. 10 personen. Inschrijven via het internet zodat we beter zicht hebben op het aantal deelnemers en wie dit zijn (dit ivm aansprakelijkheid). Wachttijden kunnen daardoor beperkt worden. Ter animatie op het parkeerterrein wordt een film gedraaid en een show opgevoerd. Minimale leeftijd voor “griezels”: 15 jaar. Doorstroming moet beter.
 5. Rondvraag
  Maandag 23 september is er een bijeenkomst van Kern met Pit. We geven ons daarvoor op. Het pinautomaat in Clinge gaat wellicht verdwijnen. Dit is nog niet zeker. Zodra er meer bekend is zal de dorpsraad hierin actie ondernemen (indien nodig). In Belgisch Klinge kan ook gepind worden, bij de ING tegenover de kerk. Er wordt een bloemetje bezorgd bij voormalig Café de Huifkar ivm heropening en nieuwe eigenaars. (Jenny)

Volgende vergadering wordt Wies Neve van de kinderboerderij uitgenodigd.
Volgend overleg dinsdag 24 september 20.00 uur bij Bistro de Happerij

Notulen dorpsraadvergadering 4 juni 2013

Aanwezig:

• Max Peters

• Andy van Goethem

• Claudia Teernstra

• Chantal van Laere

• Piet van der Huls

• Jenny de Bel

• Ellen Verstraten

Notulen vorig overleg 5 maart 2013

 1. Jan de Feijter, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen maakt een dorpsvisie voor alle kleine kernen uit de gemeente Hulst. Jan is tijdens onze vergadering aanwezig om samen vooruit te kijken. De vraag is aan welke woningen er de komende jaren behoefte is? Tijdens de discussie wordt ook stilgestaan bij de invulling van het Vermeerplein. We komen tot de conclusie dat er nagenoeg geen starterswoningen (met maximaal 2 slaapkamers) zijn in Clinge. Het aanbod ouderenwoningen is drastisch teruggelopen na de sloop van de woningen op het vermeerplein. De ouderenwoningen aan de Rembrandtstraat staan ook op de nominatie voor sloop. De laatste jaren bouwt Woongoed veel “multifunctionele” woningen, waar voorzieningen zoals badkamer, beneden zijn. Dit zijn woningen die geschikt zijn voor ouderen maar ook interessant zijn voor starters. Ook voor Clinge zou dit type woning geschikt zijn. Claudia geeft aan dat het interessant kan zijn dat er een “gemengde” buurt ontstaat, met ouderen en jonge gezinnen. Jongeren kunnen dan in de buurt ouderen helpen als zij minder mobiel worden en ouderen kunnen eventueel op kinderen passen. In de toekomst zal “burenhulp” steeds belangrijker worden. De dorpsraad geeft aan dat het niet wenselijk is om het Vermeerplein in 4 bouwkavels op te delen voor de bouw van particuliere woningen. Voor het maken van een dorpsvisie is ook een “dorpsschouw” nodig. Binnenkort wordt met Jan de Feijter een afspraak gemaakt om, samen met een aantal andere Clingenaren, rond te rijden door ons dorp. Daarbij wordt gelet op leefbaarheid en de wensen van de dorpsbewoners. Ideeën en suggesties zijn welkom.
 2. Speelbos Clinge De waterspeeltuin is nu voorzien van een bron zodat er altijd water beschikbaar is. Inmiddels is er ook een klep in de pomp geplaatst zodat de pomp niet meer opgegoten moet worden. Voor het slaan van de bron hebben we een ontheffing van de Provincie Zeeland gekregen op voorwaarde dat er bij de pomp ook een grondwaterpeilmeter geplaatst wordt. Dit wordt gezien als educatief element zodat kinderen kunnen zien hoe hoog het grondwater staat en wat het effect is van pompen. Ellen vraagt bij Anton Weemaes wat de minimale grondwaterstand en de maximale is in het gebied. Dit om een goede schaalverdeling te kunnen maken voor de meter. Er is om dit alles te realiseren een goed contact en overleg geweest met “het Zeeuwse Landschap” en Evides.
 3. Website Er is door Paul Baart een ontwerp gemaakt voor een nieuwe website. Alle dorpsraadleden vinden de oude website echter erg mooi en willen die graag behouden. Aan Paul wordt gevraagd of hij er voor wil zorgen dat we eenvoudig foto’s kunnen plaatsen op de site. Verder ligt er een verzoek om een stukje over de geschiedenis van Sloeber op de site te plaatsen. Jenny heeft dit geschreven.
 4. Vacature Dorpsraad In principe heeft dorpsraad Clinge geen vacature. Als mensen interesse tonen en zichzelf spontaan aanmelden zijn ze echter van harte welkom.
 5. Hanging Baskets De hanging baskets worden voortaan water gegeven door Rembrandt en Lanzo van der Huls. De bakken zijn ingepland door een tuinder en de potgrond is gesponsord door Eurogroen. Dank daarvoor!
 6. Welkomstborden De welkomstborden kunnen door verenigingen uit het dorp gebruikt worden om reclame te maken voor hun evenementen. Hiervoor kan men contact opnemen met verstraten@zeelandnet.nl
 7. Stichting Tragel Het aantal LVG’ers (licht verstandelijk gehandicapten) op het Sterreterrein is toegenomen. Er wordt nagevraagd welke ontwikkelingen men in de toekomst verwacht voor deze groep. Bij de vijver staat een bord met de tekst “wandelen op eigen risico” . Dit roept vragen op. Ook dit wordt met Stichting Tragel besproken.
 8. Data 2013 /2014 • Halloweentocht: za 2 nov

• Kerstbomenverbranding : za 4 jan

• Clingse Kwis: vrijdag 28 maart

• Avondvierdaagse: 14 tm 17 april

Vergaderdata:

• 27 aug

• 24 sept

• 26 nov

• 28 jan

• 25 feb

• 27 mei

• 24 juni

Volgend overleg dinsdag 27 aug 20.00 uur bij Bistro de Happerij

Notulen dorpsraadvergadering 5 maart 2013

Aanwezig:

• Max Peters

• Andy van Goethem

• Claudia Teernstra

• Chantal van Laere

• Piet van der Huls

• Ellen Verstraten

• Jenny

 1. Notulen vorige vergadering 23 okt
  Piet geeft aan wanneer we het zeil van de schaatsbaan gaan opruimen.
  Jenny vraagt bij de gemeente na hoe Sloeber op zijn sokkel staat. Sloeber moet eraf om goed te worden opgeknapt. De restauratiekosten zijn nog een discussiepunt.
  Ellen neemt contact op met Paul Baart over de nieuw website.
  Max bestelt 12 wegenvestjes met “dorpsraad Clinge” erop. Deze zijn voor de avondvierdaagse binnen zodat we ze dan kunnen gebruiken.
  Er zijn borden besteld voor onder de welkomstborden. Onderwerpen zijn: Clingse Kwis, Avondvierdaagse, Halloweentocht, Schaatsbaan en Kerstbomenverbranding.
  Verenigingen en stichtingen uit Clinge die ook reclame willen maken kunnen zich melden bij de dorpsraad. Zij mogen zelf voor borden zorgen, bevestigingsbeugels zijn af te halen bij Jenny.
  Er is nog geen bericht van de gemeente Hulst ivm info omtrent reconstructie ‘sGravenstraat/Molenstraat. Zodra er een bijeenkomst gepland kan worden kunnen we tevens een datum prikken voor de jaarvergadering.
 2. Vernielingen en zwerfvuil Clinge
  Afdeling openbare werken van de gemeente Hulst geeft aan dat er veel vernielingen en zwerfvuil zijn in Clinge. Bij het Rozenpadje, Malpertuus en de slagbomen bij het voetbalveld en het skatepleintje achter de Kennedylaan liggen de problemen. Verschillende leden van de dorpsraad hebben jongeren hierop al aangesproken, zonder resultaat.
 3. Clingse Kwis
  Vrijdag 8 maart is de Clingse Kwis. Het inschrijfgeld komt in de kas van de dorpsraad. Hiervan worden de Hanging Baskets jaarlijks betaald. Andy zorgt voor geldkist en wisselgeld.
 4. Nl doet,
  zaterdag 16 maart Dorpsraad Clinge doet mee met NL doet. Er worden diverse werkzaamheden in het bos gedaan, in en rond het speelbos. Vrijwilligers zijn om 14.00 uur welkom aan het parkeerterrein in de Molenstraat. We werken tot ongeveer 17.00 uur.
 5. Speelbos Clinge
  Evides heeft toestemming gegeven om een peilbuis te slaan zodat de handpomp van de waterspeeltuin grondwater op kan pompen. Dit wordt gecombineerd met een grondwatermeter. Kinderen kunnen dan direct zien wat er met het grondwaterniveau gebeurt als zij water oppompen. Evides zal hierover een infobord maken met uileg over de werking van grondwater. Andy stuurt een constructietekening en een begroting door naar Ellen. Deze wordt bij Evides ingediend. Realisatie: april 2013 Er wordt een extra speeltoestel besteld voor het speelbos. Ook wordt het kabouterpad compleet gemaakt zodat kinderen bij iedere kabouter opdrachtjes kunnen uitvoeren. Er worden ook “springstronken” neergelegd in het speelbos. Kinderen kunnen dan van stronk naar stronk springen. Dit alles is in overleg met Alex Wieland, de boswachter.
 6. Hanging Baskets
  De hanging Bastkets worden (als experiment) met drie potten aan 1 lantaarnpaal gehangen. We kunnen dan slechts een klein deel van de ’s Gravenstraat volhangen. We zijn op zoek naar nieuwe “watergevers”. Pieter Inghels heeft geen tijd meer om de bakken water te geven. Bedankt Pieter voor je jarenlange inzet!
 7. Avondvierdaagse
  Andy en Claudia organiseren de avondvierdaagse. Er wordt weer gewerkt met dezelfde routes als vorig jaar. Vrijwilligers die nieuwe routes willen uitzetten zijn van harte welkom. Helaas is daar binnen de dorpsraad dit jaar geen tijd voor. Datum avondvierdaagse: 15 tm 18 april 2013 Weldoen door Vermaak en de EHBO verlenen hun medewerking.
 8. Rondvraag
  Wies Neve van de kinderboerderij schuift volgende vergadering aan. Tijd: 20.30 uur. Jenny nodigt hem uit. Andy geeft verkeersprobleem door aan de gemeente Hulst via een servicemelding Een aantal punten die we bij de gemeente willen aankaarten:

• Klopt het dat over een aantal jaren alle asbest van schuren en loodsen verwijdert moet zijn?

• Het hondenuitlaatterrein wordt niet schoongemaakt en het bordje ontbreekt

• Afvalcontainers bij Malpertuus zijn vaak vol (afval wordt ernaast geplaatst) Ellen heeft “het droomtraject Clinge” als Kroonappel opgegeven, we kunnen daarmee € 50.000,- euro voor het dorp winnen!

Vindt u de Halloweentocht, Clinge Geht’s los, het speelbos, de schaatsbaan, het wandelnetwerk, aanpassingen in het dorp en nog veel meer leuk, stem dan via www.kroonappels.nl op onze initiatieven! Oranje Fonds Kroonappels Ter gelegenheid van de aankomende inhuldiging organiseert het Oranje Fonds de Kroonappels. Samen met iedereen in het Koninkrijk gaan we op zoek naar de mooiste, beste, succesvolste en leukste sociale initiatieven. Zo wijzen we, samen met u, de nieuwe Koning en Koningin de weg naar bijzondere maatschappelijke organisaties overal in het land. De prijs Voor de uiteindelijke winnaars is er € 50.000,= beschikbaar én een Appeltje van Oranje, uitgereikt op 16 mei aanstaande. Voor alle deelnemers is het een unieke kans om meer zichtbaar te zijn.

Volgend overleg 23 april 2013

Uitje dorpsraad: woensdag 24 april

Notulen dorpsraadvergadering 22 januari 2013

Aanwezig:

• Max Peters

• Andy van Goethem

• Claudia Teernstra

• Chantal van Laere

• Piet van der Huls

• Ellen Verstraten

Afwezig omdat ze 65 jaar wordt: Jenny

 1. Notulen vorige vergadering 23 okt
  Vraag aan Jenny of Weldoen door Vermaak voor de avondvierdaagse gevraagd is. Datum: 15/16/17/18 april
 2. Schaatsbaan
  De schaatsbaan was een groot succes. Er is een baan van 800 m2 aangelegd in het weiland achter de Happerij. Dorpsraad Clinge heeft hiermee een prijs van 1000 euro in de wacht gesleept van Kern met Pit. Reacties uit het dorp waren erg positief.
 3. Sloeber
  Sloeber is aan een opknapbeurt toe. Het beeld aan de kerk wordt door leerlingen van de praktijkschool opgeknapt. Het moet daarvoor wel van zijn sokkel. Actie: voorjaar 2013
 4. Kerstbeelden
  Er is belangstelling voor de kerstbeelden. Ellen gaat hier achteraan.
 5. Wateroverlast
  De gemeente Hulst is druk bezig met de problemen rondom “wateroverlast Clinge” op te lossen. Meer info kunt u vinden op de website van de dorpsraad.
 6. Speelbos / waterspeeltuin/ etc
  Er bestaat een kans dat de waterspeeltuin moet worden afgebroken. Waterbedrijf Evides geeft vooralsnog geen toestemming voor een peilput (waaruit water kan worden opgepompt) en de huidige voorziening, een vat waaruit water wordt opgepompt, mag niet meer gebruikt worden. We zijn nog in overleg met Evides voor een oplossing.
 7. Hanging baskets
  De hanging baskets worden half mei weer opgehangen.
 8. Website
  Paul Baart is druk bezig met een nieuwe website voor de dorpsraad te ontwerpen
 9. Bodywarmers
  Max vraagt prijs op voor dorpsraad bodywarmers
 10. Rondvraag
  Ellen besteld bedrukte borden die we onder de welkomstborden kunnen hangen bij activiteiten. 16 maart doet de dorpsraad mee met NL doet van het Oranjefonds. Dit wordt een doe-middag in de Clinges bossen. Iedereen kan meehelpen! Aanvang: 14.00 uur, parkeerterrein Molenstraat.
  I.o.m. de gemeente wordt er een datum geprikt voor de jaarvergadering. Dan wordt tevens info gegeven over de reconstructie ’s Gravenstraat/Molenstraat. Volgend overleg: 5 maart 2013

Notulen dorpsraadvergadering 23 oktober 2012

Aanwezig:

• Max Peters

• Andy van Goethem

• Claudia Teernstra

• Chantal van Laere

• Piet van der Huls

• Jenny de Bel

• Ellen Verstraten

Notulen vorige vergadering 911 Geen op of aanmerkingen op de notulen. De meeste punten komen terug op de agenda.

Speelbos Clinge De kabouterroute (1.5 km) wordt een interactieve route. Natuur en Zo denkt met ons mee om bij iedere kabouter een “opdracht” neer te zetten. Op deze manier kunnen kinderen spelenderwijs leren over de natuur. De routes zijn via internet te downloaden. Alex Wieland legt deze vraag ook neer bij vrijwilligers van het Zeeuwse Landschap We krijgen medewerking van Evides voor het maken van een peilput zodat de handpomp van de waterspeeltuin grondwater kan oppompen. Dit wordt als hoge uitzondering gezien en er moet aan heel wat voorwaarden voldaan worden. Er moet een vergunning bij het Waterschap worden aangevraagd en er moet een omgevingsrapportage worden gemaakt. (fa. Colsen uit Hulst wil dit sponsoren en belangeloos aanbieden). Bij de Provincie moeten we aantonen dat het hier om bijzonder algemeen belang gaat. Er moet een ontheffing worden aangevraagd (PMV). Nu wordt het water uit een vat opgepompt. Aangezien de speeltuin veelvuldig gebruikt wordt is het water niet aan te slepen. We zijn er nog lang niet maar er is hoop.

Welkomstborden Clinge De welkomstborden kunnen nu worden voorzien van onderborden om reclame te maken voor evenementen. Verenigingen die jaarlijks terugkerende activiteiten hebben kunnen borden bij de dorpsraad kopen. 30 euro voor 3 borden. Als hun evenement plaatsvindt kunnen de beugels bij Jenny in de Beatrixstraat worden afgehaald. De beugels moeten , na de afgesproken tijd, weer terug afgegeven worden. Huren van de borden kan ook.

Overlast (wateroverlast, Malpertuus) Er is een overleg geweest met de gemeente Hulst over de wateroverlast in Clinge tijdens hevige regenval. Hiervan is een uitgebreid rapport gemaakt (zie website www.clinge.eu) . Op 14 november is er een infobijeenkomst voor een aantal genodigden. Mensen die tips hebben kunnen die doorgeven via e-mail verstraten@zeelandnet.nl . Deze worden meegenomen in het overleg. De gemeente Hulst heeft toegezegd dat de Jeugd en jongerenwerker contact opneemt met de jongeren die bij Malpertuus rondhangen.

Shirts / bodywarmers bestellen Er worden shirts en petjes besteld met “dorpsraad Clinge” erop. Zo zijn we beter herkenbaar als organiserend comité bij activiteiten. Actie: Max

Schaatsbaantje / Halloween / kerstmarkt Er is bij Kern met Pit geld gevraagd om een schaatsbaan te realiseren tijdens een vorstperiode. Eventuele locaties zijn: het weiland achter bistro de Happerij en als alternatief het parkeerterrein bij Malpertuus. Halloweentocht 27 oktober. 600 deelnemers. Bij de evaluatie bespreken we hoe we de toestroom beter kunnen regelen. Er zijn mensen bij de meer dan 2 uur gewacht hebben voordat ze aan de beurt waren. De kerstmartk is op za 8 december. Frank van ’t Pleintje trekt de kar. De dorpsraad zorgt voor het podium en de artiesten voor op het podium.

Stichting Tragel Naar aanleiding van een aantal incidenten waar cliënten van Stichting Tragel bij betrokken waren is er een gesprek geweest met een aantal medewerkers van stichting Tragel en dorpsraad Clinge. Stichting Tragel heeft een bereikbaarheidsdienst en een gedragsdeskundige die altijd bereikbaar zijn. De telefoonnummers worden nog doorgegeven aan de dorpsraad. In geval van nood kunnen deze nummers gebeld worden. Er zijn in totaal 6 plaatsen voor lvgj (licht verstandlijk gehandicapte jongeren). Van die 6 zijn 4 plaatsen bezet.

Gesprek gemeente Hulst De aanpak van Molenstraat/ ’s Gravenstraat staat voor 2013 op de planning. Er komt nog een inspraakavond. Er wordt een fietspad gerealiseerd bij de rotonde aan de Clingeweg/Kijkuitstraat. Daardoor kunnen fietsers vanuit de ’s Gravenstraat doorfietsen naar de Kijkuitstraat (’t Zeegat) zonder over te steken. Aan de Woestijnestraat komt mogelijk wat ruimte voor woningbouw.

Er is een aanvraag binnengekomen van een studente fotografie. Zij wil in gesprek met Clingenaren en een fotoreportage maken van Clinge en haar inwoners. Belangstellenden kunnen zich melden bij verstraten@zeelandnet.nl

Sloeber Sloeber is toe aan een grote beurt. Hierover zijn opmerkingen binnengekomen bij dorpsraad Clinge. We gaan bekijken hoe we dit aankunnen pakken.

Rondvraag:

Jenny heeft een bloemetje voor Jolanda Jacobse gehaald. Zij heeft afscheid genomen. Andy geeft aan dat er een tekort is aan vrachtwagenparking. Dit wordt met de gemeente opgenomen.

Volgende vergadering: 11 december

Notulen dorpsraadvergadering 11 september 2012

Aanwezig:

• Max Peters

• Andy van Goethem

• Claudia Teernstra

• Chantal van Laere

• Piet van der Huls

• Jenny de Bel

• Ellen Verstraten

Notulen vorige vergadering 5 juni 2012 Geen op of aanmerkingen op de notulen. De meeste punten komen terug op de agenda. Jolanda Jacobse heeft aangegeven dat zij geen lid meer wil/kan zijn van de dorpsraad. Dit vanwege haar gezondheid.

Speelbos Clinge De opening van het speelbos was een succes. Met dank aan alle vrijwilligers, Dow Benelux, het Zeeuwse Landschap en Evides. Ongeveer 150 mensen waren aanwezig en genoten van het kindertheater, het speelbos en de catering van Bistro de Happerij. Er wordt een herhaalde aanvraag ingediend bij waterbedrijf Evides voor het slaan van een bron. De waterspeeltuin wordt nu wekelijks gevuld met 1000 liter water. Er wordt echter zo veel gespeeld dat dit niet voldoende is. Het bijvullen is belastend voor het gebied en brengt bovendien de nodige kosten met zich mee. Zondag 16 sept bezochten meer dan 100 mensen het speelbos. De hendel van de pomp is al verschillende keren afgebroken. Er wordt nu een nieuwe gemaakt. (vandalismebestendig) Het onderhoud van het speelbos wordt door een vrijwilliger gedaan, tevens is er een aanvraag bij de praktijkschool hiervoor neergelegd. De kabouterroute (1.5 km) wordt een interactieve route. Natuur en Zo denkt met ons mee om bij iedere kabouter een “opdracht” neer te zetten. Op deze manier kunnen kinderen spelenderwijs leren over de natuur. De routes zijn via internet te downloaden. Zaterdag 22 september organiseert dorpsraad Clinge een activiteit in het kader van burendag “een opruim- en snoeimiddag in de Clingse bossen”. Ook maatschappelijke stagiaires zijn van harte welkom. Er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje voor de deelnemers. De dorpsraad heeft hiervoor 500 euro gekregen van het Oranjefonds waarvoor een aggregaat is aangeschaft bij Bracke Electro (met dank voor de gedeeltelijke sponsoring van Bracke) De reportage van Omroep Hulst over het speelbos is een goede reclame voor Clinge.

Welkomstborden Clinge De welkomstborden zijn door Staf van de Bergen geplaatst. Zeer naar tevredenheid van de dorpsraad en inwoners van Clinge. Het bord aan de grens moet nog geplaatst worden. Hiervoor moet, in overleg met de gemeente Hulst, nog een geschikte plek gevonden worden. Ellen gaat om onderborden bij Wauters. Per locatie kunnen maximaal 3 onderborden geplaatst worden tbv promotie activiteiten. Verenigingen kunnen deze ophalen bij Jenny de Bel, Beatrixstraat 40. We vragen hiervoor 30 euro per bord waarvan 25 euro wordt teruggegeven (borg). Commerciële reclame is niet toegestaan.

Victor Veilig Clinge Alle 9 de Victor Veilig poppetjes zijn geplaatst in Clinge. Deze staan allen op privé terrein aangezien we van de verkeerscommissie van de gemeente Hulst geen toestemming kregen om deze op openbaar terrein te plaatsen. Er is positief gereageerd op deze verkeersremmende maatregel. Zeker in kinderrijke buurten werd dit initiatief welkom ontvangen.

Jaarvergadering dorpsraad Clinge De jaarvergadering wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Dit vanwege grote drukte bij dorpsraadleden privé / werk. Wel zijn er een aantal zaken die we met de gemeente willen bespreken en waarover we de inwoners van Clinge willen informeren. Er wordt op korte termijn een overleg met de gemeente gepland. (donderdag 20 september)

Hanging Baskets Andy heeft samen met Nelleke de bloembakken in juli nogmaals ingepland. Door de weersomstandigheden was dit nodig aangezien de meeste bloemen dood waren. Andy (en Nelleke) zal ook volgend jaar het project “Hanging Bastkets” op zich nemen.

Overlast (wateroverlast, Malpertuus, skateveldje) De wateroverlast in Clinge (begin juli) is een agendapunt voor het overleg met de gemeente. We willen graag weten waarom de problemen in Clinge vaak groter zijn dan in omliggende dorpen. Ook is het belangrijk dat we in beeld krijgen wat er aan dit probleem gedaan wordt. Er is veel overlast bij gemeenschapscentrum Malpertuus door hangjeugd. Zwerfvuil, geluidsoverlast en het vermoeden dat er gedeald wordt zijn de grootste ergernissen. Dit wordt met de jeugd- en jongerenwerker van de gemeente Hulst opgenomen. Al 3 keer is de slagboom bij het speelveldje aan de Kennedylaan vervangen. Deze werd steeds kapot gemaakt. De gemeente vraagt aan de dorpsraad om mee te denken. Voorstel: plaats een uitneembaar paaltje. Zo kunnen auto’s het terrein niet op. Deze oplossing is meer vandalismeproof.

Shirts / bodywarmers bestellen Er worden shirts en petjes besteld met “dorpsraad Clinge” erop. Zo zijn we beter herkenbaar als organiserend comité bij activiteiten. Actie: Max

Schaatsbaantje / Halloween / kerstmarkt Piet en Max werken een plannetje uit voor een schaatsbaantje voor winter 2012/2013. Zij komen hier zo snel mogelijk op terug. De halloweentocht is op zaterdag 3 nov. Het zou mooi zijn dat we het openluchttheater in kunnen zetten. Er wordt door een apart groepje hierover nog overlegd. Dinsdag 18 sept is er een overleg over de kerstmarkt bij Frank van frituur “het Pleintjes”. Het is de bedoeling dat de kerstmarkt groter wordt aangepakt dan vorig jaar. De dorpsraad is hierin niet meer de kartrekker. We hebben dit op ons genomen in 2011 omdat er anders geen kerstmarkt zou zijn.

Rondvraag

Onderwerpen gesprek gemeente:

• Wateroverlast

• Aanpak Molenstraat / ’s Gravenstraat

• Leges

• Overlast bij Malpertuus

• Veiligheid

• Krot / kans

• Rondje Clinge (inventarisatie verbeterpunten wegdek / riolering / wegmeubilair / etc) Kerstbomenverbranding is op 5 jan., Ellen vraagt vergunning aan.

Allemaal bedankt en tot 23 oktober.

notulen dorpsraadvergadering 5 juni 2012

Max Peters
Andy van Goethem
Claudia Teernstra
Jolande Jacobse
Chantal van Laere
Piet van der Huls
Jenny de Bel
Ellen Verstraten

De notulen 24 april.

Aanschaf van wegenvestjes met logo dorpsraad Clinge wordt nog nagegaan.
Chantal neemt contact op met Paul Baart. Zij bekijkt hoe we de site zelf kunnen gaan beheren. Er moet een nieuwe groepsfoto op geplaatst worden. Foto’s van evenementen en de laatste notulen horen ook op de site.

Speelbos Clinge / planning doornemen
Zaterdag 23 juni staat een klusdag gepland. Dan wordt de waterspeeltuin geplaatst, een paar bankjes en de frames om hutten tegenaan te bouwen. Replay (de leverancier van het speeltoestel) belde dat ze waarschijnlijk vertraging hebben met de levertijd. Dat zou kunnen betekenen dat de klusdag uitgesteld wordt.

Welkomstborden Clinge
De welkomstborden staan klaar. De laatste info is aan de gemeente doorgegeven tbv de vergunning. We hopen in juli te kunnen plaatsen.

Victor veilig Clinge
De verkeerscommissie van de gemeente Hulst heeft geen toestemming gegeven om de Victor Veilig poppetjes te plaatsen. De 10 poppetjes worden nu in privé tuinen geplaatst dichtbij drukke wegen en speeltuinen.

Jaarvergadering dorpsraad Clinge
De jaarvergadering van 18 juni is uitgesteld. Een aantal dorpsraadleden kon niet aanwezig zijn o.a. ivm een infoavond op het Reynaertcollege. Na de zomervakantie wordt een nieuwe datum geprikt.

Hanging Baskets
Andy gaat nog even langs bij de fam. Inghels. Hij zal ook de laatste twee bakken aan de grens inplanten.

Nieuwe planning vergaderingen 2012-2013
11 september
23 oktober
3 november Halloweentocht
11 december
Za 8 dec Kerstmarkt?
Za 12 januari 2013 kerstbomenverbranding
22 januari
5 maart
Vrijdag 8 maart Clingse Kwis
23 april
Avondvierdaagse?
4 juni

Fijne zonnige zomer gewenst en tot 11 september 20.00 uur bij de Happerij.

Notulen dorpsraadvergadering 24 april 2012

aanwezig
Max Peters
Andy van Goethem
Claudia Teernstra
Jolande Jacobse
Chantal van Laere
Piet van der Huls
Jenny de Bel
Ellen Verstraten

De notulen 6 maart.
Notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

Speelbos Clinge / planning doornemen
Ondanks eerdere toezeggingen is de waterspeeltuin afgekeurd door Evides. In waterwingebied mag geen bron geslagen worden die niet bestemd is voor waterwinning. Als alternatief plan wordt een waterspeeltuin voorgesteld met een reservoir. Helaas levert dit traject veel vertraging op. Alle werkzaamheden liggen voorlopig stil in afwachting van een definitieve goedkeuring. Er zijn inmiddels wel voorzieningen aangebracht om hutten te bouwen, boomstammen over de greppel, een zandbed voor de waterspeeltuin en een begin van het openluchttheater. Er worden ook nog 5 extra bankjes geplaatst. We hopen eind juni de meeste werkzaamheden af te hebben. De officiële opening van het speelbos wordt doorgeschoven tot na de zomervakantie.
Welkomstborden Clinge
De welkomstborden zijn klaar. Nu is het wachten op een omgevingsvergunning van de gemeente Hulst. Aan alle invalswegen van Clinge wordt een welkomstbord geplaatst. Hieronder is ruimte voor verenigingen om gratis reclame te maken voor evenementen. Zij kunnen blanco onderborden afhalen bij de dorpsraad.

Victor veilig Clinge
Er zijn begin maart 10 Victor Veilig poppetjes aangekocht door dorpsraad Clinge. Deze “verkeersremmers” willen we plaatsen bij de speeltuinen in Clinge en bij de basisschool. Hiervoor is vergunning aangevraagd bij de gemeente Hulst. De verkeerscommissie neemt dit in behandeling. Dit project wordt samen met basisschool Sint Bernardus uitgevoerd in het kader van de verkeersveiligheid voor kinderen in ons dorp. Het is nu begin mei, hopelijk kunnen we snel plaatsen.

Postagentschap Clinge
Er is nog een poging gedaan om het postagentschap terug in Clinge te krijgen. Het postagentschap in Clinge bediende ook de dorpen Graauw en Nieuw-Namen. Het uitgestrekte achterland was helaas voor TNT post geen reden om een nieuw postagentschap te starten.

Jaarvergadering dorpsraad Clinge
Er wordt een nieuwe datum geprikt met onze kernwethouder Diana van Damme. Zij kon voor de voorbespreking van de jaarvergadering helaas niet aanwezig zijn bij ons overleg. De jaarvergadering staat gepland op maandag 18 juni, 20.00 uur in Malpertuus.
Hanging Baskets
Deze week worden de hanging baskets opgehangen door “Hulst Werkt”. De slangklemmen moeten gecontroleerd worden.
Evaluatie Avondvierdaagse : 16/17/18/19 april
De avondvierdaagse is goed verlopen, ondanks het mindere weer. Ook volgend jaar wordt de vierdaagse weer in April gepland. Het voetbalseizoen is dan nog niet afgelopen maar verschillende trainers houden rekening met het wandelen.
Volgend jaar willen we nieuwe routes maken. De routebeschrijvingen moeten beter, er zijn een aantal mensen verkeerd gelopen. De appels werden ook dit jaar weer gesponsord door Taxi Grenszicht, dank daarvoor. Er hebben meer dan 10 kinderen meegeholpen aan de avondvierdaagse. Zij deden dit in het kader van Maatschappelijke Stage. De nieuwe spandoeken vielen goed op in ons dorp.

Wegenvestjes
Max bekijkt of we petjes of vestjes kunnen bestellen om als dorpsraad goed herkenbaar te zijn bij activiteiten.
Rondvraag
We vragen aan Paul of we de website zelf kunnen beheren. Het zou handig zijn dat we zelf foto’s en notulen kunnen toevoegen aan de site. De facebookpagina loopt prima.

Volgende vergadering: dinsdag 5 juni, Bistro de Happerij, aanvang 20.00 uur

Verslag overleg vergadering dorpsraad Clinge 6 maart 2012

Aanwezig:

•Max Peters
•Andy van Goethem
•Claudia Teernstra
•Jolande Jacobse
•Chantal van Laere
•Piet van der Huls
•Jenny de Bel
•Ellen Verstraten

De notulen van 24 januari worden doorgenomen.
Claudia besteld spandoeken met tekst “dorpsraad Clinge”. Deze kunnen we bij evenementen gebruiken zodat duidelijk is wie de organisator is.

Website
De facebookpagina is een succes. Inmiddels zijn bijna 400 mensen aangesloten. Op deze manier kunnen we snel en goed communiceren met een groot deel van het dorp.
Hondenuitlaatterrrein
Het grasveldje aan de ferd. Bolstraat wordt gereed gemaakt als hondenuitlaatterrein. Claudia neemt hierover nogmaals contact op met Evert de Moor. Zij gaat ook kijken of er al een bord geplaatst is. Het terreintje wordt door de gemeente Hulst regelmatig schoongemaakt.
Speelbos Clinge
Op dinsdag 20 maart wordt door Evides de bron geslagen voor de waterspeeltuin. Op zaterdag 24 maart starten de graafwerkzaamheden. Er wordt een aarden wal gemaakt die als arena gaat dienen, er wordt een waterspeeltuin aangelegd, er worden extra bankjes geplaatst en er komen nog andere speelaanleidingen. Dorpsraad heeft hierover contact met de NUSO, de gemeente Hulst, Zeeuws-Landschap, Dow Benelux en Evides.
Cliënten van Stichting Tragel gaan het onderhoud van het speelbos doen.
Eind mei zal de officiële opening van fase 1 plaatsvinden. Tijdens fase 2 wordt een leer / ontdekroute gerealiseerd.
Tijdens de officiële opening zal de directeur van Dow Benelus, dhr. Schnepel, aanwezig zijn.
Welkomstborden Clinge
Er worden 5 welkomstborden besteld bij Wauters Zeefdruk in Hulst. Deze borden worden aan de invalswegen van Clinge geplaatst. Onder de borden is ruimte om activiteiten aan te kondigen. Ook andere verenigingen kunnen hier gebruik van maken. Aanvragen hiervoor lopen via de dorpsraad. Voor het plaatsen van de borden wordt vergunning bij de gemeente Hulst aangevraagd.
Kosten 5 borden: € 389,- ex btw (excl. Palen, bevestiging en plaatsing)
Evaluatie IJsbaan Clinge
Het ijsbaantje aan het begin van het Sterreterrein was een groot succes. Vooral het discoschaatsen sloeg er goed aan. Speciale dank aan Walter Bonte, Arno Verstraeten, Fam. Inghels en Bistro de Happerij. Zonder hun vrijwillige medewerking was er geen schaatspret in het speeltuintje.
Voor volgend jaar wordt onderzocht of het terrein verhard kan worden zodat opspuiten gemakkelijker en sneller kan. Piet en Karin van de Happerij hebben echter ook plannen om achter de Happerij een stuk weiland beschikbaar te stellen om een schaatsbaan van te maken. Dan spreken we over ongeveer 800 m2. Dat zou helemaal mooi zijn.
Postagentschap Clinge
Gemeente Hulst heeft dorpsraad Clinge gevraagd om een alternatieve locatie te zoeken voor het postagentschap in ons dorp. Na moeizame communicatie met TNT post bleek uiteindelijk dat dit niet past binnen het beleid. Agentschappen die zijn komen te vervallen, om wat voor reden dan ook, worden niet vervangen als er binnen een straal van 6 km een ander postagentschap is gevestigd.

Jaarvergadering dorpsraad Clinge
De jaarvergadering van dorpsraad Clinge staat gepland op maandag 18 juni.
20.00 uur in Malpertuus. Verdere info volgt.
Hanging Baskets
De Hanging Baskets worden gevuld door de fa. Oudeman. Eurogroen schenkt de speciale hanging basket potgrond. Half mei worden de baskets door werklozenproject “Hulst Werkt” opgehangen. Het watergeven gebeurt weer door de familie Inghels.
Avondvierdaagse
16/17/18/19 april is de avondvierdaagse gepland. Andy en Claudia nemen de organisatie weer op zich. We kunnen nog vrijwilligers gebruiken. Heb je belangstelling: meld je aan bij de dorpsraad. Ook maatschappelijke stagiaires worden ingezet om te helpen.
Clingse Kwis
Er waren bijna 300 deelnemers aan de Clingse Kwis. Carnavalsverening de Sjakkies deden de horeca en een deel van de organisatie. Alles is goed verlopen al waren de vragen toch weer een beetje te moeilijk. Hier wordt volgend jaar rekening mee gehouden. De opbrengst van de Kwis gaat naar de Hanging Baskets die ons dorp opfleuren.
Vuilbakken in Clinge
Tijdens de jaarwisseling is een groot aantal vuilbakken in Clinge vernield. Deze zijn inmiddels weer allemaal vervangen.
De gemeente Hulst geeft aan dat dit veel extra kosten met zich meebrengt. Ook het opruimen van gestort afval, met name achter het Clitexterrein, kost veel extra geld. Jammer, want dit geld had beter besteed kunnen worden aan nuttige zaken voor ons dorp.
Staat wegdek
Op veel plaatsen in Clinge laat de staat van het wegdek te wensen over. We maken een afspraak met de gemeente Hulst om binnenkort weer een “rondje Clinge”te rijden om het een en ander in kaart te brengen.

Volgend overleg:
Dinsdag 24 april, 20.00 uur bij Bistro de Happerij

Verslag overleg vergadering dorpsraad Clinge 24 januari 2012

Aanwezig:
• Max Peters
• Andy van Goethem
• Claudia Teernstra
• Jolande Jacobse
• Chantal van Laere
• Piet van der Huls
• Jenny de Bel
• Ellen Verstraten

De notulen van 13 december worden doorgenomen.

Naar aanleiding van het verkeersveiligheidsplan, opgesteld in opdracht van de gemeente Hulst, wordt de Molenstraat en de ’s Gravenstraat aangepakt. Hiervoor komt nog een inspraakronde.

Website
Er wordt besloten voorlopig met de oude website door te gaan. Ellen vraagt aan Paul of wij eventueel zelf zaken aan de site kunnen aanpassen / bijhouden. Nelleke maakt voor dorpsraad Clinge een facebook pagina aan. Hierop worden ook foto’s en info gezet over dorpsraad Clinge
Hondenuitlaatterrrein
Naar aanleiding van buurtonderzoek is als voorkeurslocatie het grasveldje aan de ferd. Bolstraat gekozen.
Kerstmarkt
De kerstmarkt was op donderdag 23 dec.
Veel complimenten uit het dorp.
Enkele aandachtspunten / verbeterpunten:
• Oliebollen verkoop of hamburgers op het plein (Piet en Karin pakken dit op)
• Minder gevarieerd programma op het podium (snellere doorloop)
• Datum: we houden aansluiting bij de school. De datum blijft dus kort voor kerst.
Speelbos Clinge
Eind maart starten we met de uitwerking van het speelbos in de Clingse bossen.
Hierbij hoort ook de nodige reclame. Omroep Hulst heeft hieraan al aandacht besteed.
Welkomstborden Clinge
De Clingse vlag wordt als ontwerp genomen voor de welkomstborden. Het wordt tijd dat ze er komen!
Kerstbomenverbranding
De kerstbomenverbranding was in verband met de harde wind uitgesteld. In 2012 wordt kritisch gekeken of we dit evenement in stand houden. Het is inmiddels een aantal jaren achtereen uitgesteld, dit heeft veel onnodige inspanning opgeleverd.
IJsbaan Clinge
Waarschijnlijk kunnen we 2 feb. schaatsen in het hart van Clinge. Het terrein tegenover Bistro de Happerij is klaargemaakt om onder water gezet te worden. De winter komt eraan! Met dank aan Walther Bonte, Arno Verstraeten en de fam. Inghels.
Postagentschap Clinge
Dorpsraad Clinge is in overleg met de gemeente Hulst op zoek naar een nieuwe locatie voor het postagentschap in Clinge. Hiervoor zijn verschillende partijen in beeld. De eerste gesprekken volgen binnenkort.
Bijeenkomst dorpsraden 19 jan jl.
Aandachtspunten tijdens deze vergadering waren o.a.: de Windmolens aan de Koningsdijk en de grote varkensstallen en mestopslag die gepland staan in Hulst-Noord.
Verder was er aandacht voor “het DNA van Zeeuws-Vlaanderen”. Hierover werd een presentatie gegeven door onze burgemeester.
Het groenstructuurplan werd besproken. Dit is onder andere voor Clinge al uitgewerkt. Dit is terug te vinden op de pagina van de gemeente Hulst onder Wonen/Leven – groenvoorzieningen – groenstructuurplan.
Jaarvergadering dorpsraad Clinge
We gaan werken met een nieuwe aanpak voor de jaarvergadering. Het wordt een inloopavond met informatieve onderwerpen. Dit wordt in overleg met de gemeente Hulst neergezet. Denk hierbij aan info over het groenstructuurplan, verkeersmaatregelen en eventuele bouwplannen die aan de orde zijn. Ellen spreekt samen met Evert de Moor van de gemeente Hulst een datum af en bespreekt de inhoud.
Hanging Baskets
Andy heeft met fa. Oudeman afgesproken dat de bloembakken begin maart bij hem worden afgeleverd. Zij gaan ze inplanten (met potgrond van fa. van Broeck). Het watergeven wordt door fam. Inghels verzorgd.
Rondvraag:
Er wordt aan Claudia gevraagd om een spandoek van dorpsraad Clinge te bestellen. Dit kan gebruikt worden bij evenementen zodat de dorpsraad beter herkenbaar is.
16/17/18/19 april is de avondvierdaagse gepland.
9 maart is het Clingse Kwis, inschrijving loopt.

Volgend overleg:
Dinsdag 6 maart, 20.00 uur bij Bistro de Happerij

NOTULEN DORPSRAADVERGADERING

Verslag overleg vergadering dorpsraad Clinge 13 december 2011

Aanwezig:

• Max Peters

• Andy van Goethem

• Claudia Teernstra

• Jolande Jacobse

• Chantal van Laere

• Piet van der Huls

• Jenny de Bel

• Ellen Verstraten

De notulen van 1 november worden doorgenomen.

Website
De nieuwe website loopt vertraging op.
Buurtsuper
Er is te weinig draagvlak voor het starten van een nieuwe buurtsuper. Dit project wordt daardoor afgeblazen
Hondenuitlaatterrrein
Naar aanleiding van buurtonderzoek wordt als voorkeurslocatie het grasveldje aan de ferd. Bolstraat gekozen. Claudia geeft dit door aan Evert de Moor.
Kerstmarkt
De kerstmarkt is op donderdag 23 dec. Andy en Ellen coördineren dit ism de Troubadour en basisschool Clinge. De Stiel doet ook mee.
Speelbos Clinge
Er is een plan uitgewerkt om een speelbos in de Clingse bossen aan te leggen. Hiervoor heeft de dorpsraad 15000 euro ontvangen. Met de gemeente is overleg geweest over onderhoud, keuring van de toestellen en aansprakelijkheid. Binnenkort is er een afspraak met Zeeuws Landschap en Evides

Welkomstborden Clinge
Nog geen nieuws.
Kerstbomenverbranding
De kerstbomenverbranding zal plaatsvinden op zaterdag 7 jan 2012. In verband met de harde wind is deze een week verschoven. Hiervoor wordt geen reclame gemaakt.
IJsbaan Clinge
Door gewijzigd beleid van de gemeente Hulst zijn wij niet aanwezig geweest bij de presentatie van ons plan mbt de IJsbaan in Clinge. (Kamperland, 14 jan 2012)
We wachten af wat de randvoorwaarden zijn van de gemeente Hulst.
De Kerststal is opgezet en weer afgebroken. Verliep goed.

Volgende vergadering: dinsdag 24 januari. Bij de Happerij. Aanvang: 20.00 uur

Verslag overleg vergadering dorpsraad Clinge 1 november 2011

Aanwezig:
• Max Peters
• Andy van Goethem
• Claudia Teernstra
• Jolande Jacobse
• Chantal van Laere
• Piet van der Huls
• Jenny de Bel
• Ellen Verstraten

De notulen van 6 september worden doorgenomen.

Website
Aan de nieuwe website wordt hard gewerkt. We lopen wel wat vertraging op, Jolanda houdt contact met Kevin Slis hierover.
Buurtsuper
Er wordt een enquête uitgezet naar de behoefte aan een nieuwe buurtsuper. Deze enquête wordt gehouden onder leden van de ouderenbond. Stichting Tragel heeft mogelijkheden om met cliënten een buurtsuper te starten. Plaatselijk ondernemers mogen hiervan echter geen concurrentie ondervinden. Bij navraag wordt er tot nu toe niet erg enthousiast gereageerd op het idee.
Hondenuitlaatterrrein
Er wordt een proef gestart met een hondenuitlaatterrein in de buurt van de Ferd. Bolsstraat. Hiervoor is door de gemeente een plan gemaakt. Claudia en Ellen gaan in de buurt peilen hoe buurtbewoners hier tegenover staan en koppelen dit terug naar Evert de Moor van de gemeente Hulst.
Verkeersveiligheidsplan
Ter info: de gemeente Hulst laat een verkeersveiligheidsplan uitvoeren door Grontmij. Er wordt in kaart gebracht waar er op het gebied van verkeersveiligheid knelpunten zitten in onze gemeente. Deze knelpunten worden aangepakt in de toekomst.
Evaluatie Halloweentocht
De tocht werd erg druk bezocht, zo’n 300 deelnemers. Volgend jaar is het niet wenselijk dat er nog meer mensen komen. We proberen het meer op het dorp te concentreren. Er kwamen nu veel mensen uit Belgie en Hulst. De pr zal ingeperkt worden. Er moet bier apart gezet worden voor de mensen die uit het bos komen.
Kerstmarkt
Paulette van de Troubadour schuift bij de vergadering aan. Er wordt bekeken of we samen een kerstmarkt op het negotieplein kunnen organiseren. De Troubadour staat hier positief tegenover. Paulette vraagt na of het Pleintje ook meedoet. Voorstel: de Troubadour regelt de kramen en de dorpsraad de contacten met de basisschool en het podium. Datum: donderdag 22 dec. Andy is contactpersoon en vraagt bij de gemeente de versgunning aan.
Speelbos Clinge
Er is een plan uitgewerkt om een speelbos in de Clingse bossen aan te leggen. Hiervoor heeft de dorpsraad 15000 euro ontvangen. Met de gemeente is overleg geweest over onderhoud, keuring van de toestellen en aansprakelijkheid. De gemeente kan hierin niets betekenen, helaas. 9 november staat het volgende overleg gepland met Alex Wieland en een deel van de dorpsraad.
Welkomstborden Clinge
Ellen heeft het originele ontwerp van de Clingse vlag opgevraagd. Hiervan worden de welkomstborden gemaakt. We vragen Tobias Haak om het ontwerp uit te werken.
Kerstbomenverbranding
De kerstbomenverbranding zal plaatsvinden op zaterdag 7 jan 2012. Ellen vraagt hiervoor vergunning aan en medewerking van de brandweer
IJsbaan Clinge
Als het gaat vriezen gaan we een terrein onderspuiten zodat kinderen uit het dorp kunnen schaatsen. Hiervoor wordt het speeltuintje aan de ingang van het Sterreterrein gekozen. Ellen vraagt vergunningen aan en gaat na of de brandweer hieraan medewerking wil verlenen.
Opzetten kerststal:
Op zaterdag 10 dec wordt om 10.00 uur de kerststal opgezet.

Jolanda regelt het dorpsraaduitje.

Volgende vergadering: dinsdag 13 dec. Bij de Happerij. Aanvang: 20.00 uur

Verslag overleg vergadering dorpsraad Clinge 6 september 2011

Aanwezig:
• Max Peters
• Andy van Goethem
• Claudia Teernstra
• Jolande Jacobse
• Chantal van Laere
• Piet van der Huls
• Ellen Verstraten

Afmelding: Jenny

We kijken terug op het verslag van het vorig overleg van 5 april
als idee wordt geopperd om de hanging baskets uit Hulst over te nemen volgend jaar. Dit gaat echter niet omdat deze gehuurd zijn .
overleg stichting Tragel: Stichting Tragel gaat samen met de dorpsraad onderzoeken of er behoefte is aan een buurtsuper. De dorpsraad zet hiervoor een enquête uit en heeft hierover overleg met de plaatselijke ondernemers. Ondernemers in Clinge mogen hiervan geen concurrentie ondervinden.
Voor de nieuwe website van de dorpsraad worden foto’s gemaakt. De werkgroep “website”heeft intensief contact met Kevin hierover. Naam website: www.dorpsraadclinge.nl . Ellen mailt een overzicht van resultaten nav het droomtraject door naar Chantal.
Voor de Halloweentocht worden afspraken gemaakt
Andy neemt contact op met de Troubadour of er belangstelling bestaat voor een kerstmarkt. De ideale locatie hiervoor is het Negotieplein. Datum: 22 december, ism de basisschool.
Er wordt een datum geprikt met boswachter Alex Wieland en een aantal mensen uit de dorpsraad gaan samen met hem plannen maken voor het speelbos. Er is 15000 euro beschikbaar gesteld door Dow Benelux om speelgelegenheden in de Clingse bossen op te zetten.
Voor de welkomstborden is door Tobias Haak een ontwerp gemaakt. Dit is een foto collage. Deze wordt niet goedgekeurd in de vergadering.Vvoorstel :de Clingse vlag als ontwerp te nemen. Het wordt tijd dat de welkomstborden er komen!
We denken na over een dorpsraaduitje en komen hier de volgende vergadering op terug.
Claudia neemt contact op met Evert de Moor over het hondenuitlaatterrein.
De jaarvergadering is rustig verlopen. Er was niet veel belangstelling.
Volgende vergadering: dinsdag 1 nov. Bij de Happerij.

Verslag overleg vergadering dorpsraad Clinge 5 april 2011

Aanwezig:
• Max Peters
• Andy van Goethem
• Claudia Teernstra
• Jenny de Bel
• Jolande Jacobse
• Chantal van Laere
• Piet van der Huls
• Ellen Verstraten

Geen afmeldingen

We kijken terug op het verslag van het vorig overleg van 22 februari.
De tweede bijeenkomst van nu 2021 is geweest, niemand van ons is daarbij aanwezig geweest. Dit project wordt afgesloten op 9 mei 2011.
Claudia neemt contact op met Evert de Moor over het hondenuitlaatterrein. We hebben samen de voorgestelde locatie bekeken. Dit is geen verkeerde plek. Claudia wil echter nog een andere plek voorstellen die dichter bij het uitlaatgebied ligt van de hondenbezitters uit de buurt.
Van Stichting Tragel is nog geen bericht naar aanleiding van ons overleg van 25 januari.
De jaarvergadering vindt plaats op woensdag 15 juni in Malpertuus. Voorgestelde onderwerpen zijn: info en samenwerking met Belgisch Klinge, plannen Vermeerplein / uitbreiding Kerkstraat icm krimp, project nu 2021. Ellen regelt gastsprekers. Tijden : van 20.00 uur tot 21.30 uur

Kevin Slis sluit bij ons aan. Hij wil ons helpen met de website. Er wordt gestemd over het initiatief van “de Kracht van Hulst”. Dorpsraad Clinge staat hier niet negatief tegenover al willen we wel onze eigen identiteit behouden. Er moeten minimaal 10 dorps- en wijkraden aan dit project deelnemen anders is het niet levensvatbaar. Max, Jolande en Chantal gaan zich samen met Kevin verder verdiepen in de mogelijkheden rondom een nieuwe website. Ook Paul hebben we daarbij nodig. Wordt vervolgd.

€15000,- subsidie van Dow. Om een speelbos en ontdekroute aan te leggen in de Clingse bossen hebben we € 15.000,- toegezegd gekregen van Dow Benelux. Daar zijn we heel blij mee! Plannen hiervoor worden uitgewerkt in een Petit-comité. Piet, Jolande, Claudia, Jolanda Bogaert en Ellen denken hierin mee. Natuurlijk in overleg met Alex Wieland van Zeeuwsch-Landschap

Avondvierdaagse. Aangezien Andy in een stop zit ligt de organisatie van de Avondvierdaagse geheel bij Claudia. Er worden vrijwilligers geregeld. Routes worden niet met pijlen uitgezet dit jaar, we werken met routebeschrijvingen. Datum: 18 tm 21 april.
Clingse Kwis . De kwis was een succes. Met 300 deelnemers was het erg druk. De kerk heeft een mooi bedrag opgehaald voor de restauratie van de kerk. Dorpsraad Clinge heeft een winst van ongeveer 500 euro wat aan de hanging baskets besteed wordt.
welkomstborden Clinge. Deze ontwerpvraag ligt bij het ROC maar loopt helaas veel vertraging op. We kijken het nog even aan en gaan bij te veel vertraging op zoek naar een andere ontwerper. Het is de bedoeling dat op 5 invalswegen welkomstborden komen te staan in het dorp. Onder de borden is er plaats om allerlei evenementen aan te kondigen.
Hanging Baskets . Op 12 mei planten we de bakken in op de basisschool, samen met groep 8. Ellen neemt contact op met Geba, Oudeman en Eurogroen voor de materialen. We zijn heel blij dat zij dit project willen sponsoren. De bakken worden weer water gegeven door de fam. Inghels. Vorig jaar stonden de bloemen er fleurig bij. 24 mei hangen we de bakken op, voordat de vergadering begint. Tijd: 19.00 uur!
Rondvraag:
• Is de AED van de Rabobank geregistreerd?
• Overlast door verkrotting aan de Clitexweg (doorgeven aan de gemeente Hulst)
• Putten in de ’s Graventraat (servicemelding)
• De hoek aan het Sterreterrein / ’s Gravenstraat wordt kapotgereden door grote vrachtwagens. Het achteruitplaatsen van een paaltje en een bord kan een oplossing zijn ( servicemelding, contactpersoon Piet van der Huls)
• Overlast in de Ruysdaelstraat door vrouwelijke bewoner.
Vergaderplanning:
• 24 mei 2011 (let op gewijzigd, was 17 mei)
• 25 mei jaarvergadering
• 28 juni 2011

20.00 uur in de Happerij

Verslag overleg vergadering dorpsraad Clinge 22 februari 2011

Aanwezig:
• Max Peters
• Andy van Goethem
• Claudia Teernstra
• Jenny de Bel
• Jolande Jacobse
• Chantal van Laere
• Piet van der Huls
• Ellen Verstraten

Geen afmeldingen
De vergadering van 11 januari is komen te vervallen.

Max geeft uitleg over de Kracht van Hulst. Zij hebben een donatie gekregen van de Rabobank om een site voor alle dorpsraden te maken. Op die site kunnen alle activiteiten uit de gemeente Hulst geplaatst worden, een soort evenementenkalender. De huidige site van de dorpsraad komt te vervallen als we hierbij aansluiten, er wordt een nieuwe site voor Clinge gemaakt die we zelf kunnen vullen en die valt onder www.dekrachtvanhulst.nl. In de volgende vergadering beslissen we of we hieraan meedoen.
Max is ook aanwezig geweest bij de startbijeenkomst van NU2021. Hier wordt over de toekomst van Zeeuws-Vlaanderen gediscussieerd. Over krimp, woningbouw etc. Er volgen nog twee bijeenkomsten. Meer info op www.nu2021.nl
Een speciaal welkom voor Chantal van Laere. Zij komt een aantal malen proefdraaien bij de dorpsraadvergaderingen en bekijkt of zij lid wil worden.
We kijken terug naar het verslag van de vorige vergadering:
Over het hondenuitlaatterrein wat de gemeente gaat aanleggen bij de Ferd. Bolstraat is geen verdere info. We vragen bij de gemeente na hoe de status is. Van verschillende plekken in het dorp zijn klachten gekomen over hondenpoep. De Bischoppendreef, de Klitexweg en de vijver op het Sterreterrein. Het blijft een lastig probleem. We koppelen dit terug naar de gemeente.
De internetsite van de dorpsraad is aan een opknapbeurt toe. Als we ingaan op het voorstel van de Kracht van Hulst wordt heel de site aangepast. Nog even geduld. Data en notulen worden wel op de site geplaatst.
Welkomstborden Clinge. Deze opdracht ligt bij leerlingen van het ROC. Zij maken een ontwerp voor de borden. Er is een eerste ontwerp toegestuurd naar Ellen, maar is afgekeurd. Het is de bedoeling dat de afbeelding op volkunststof wordt geprint, dit alles wordt bevestigd aan twee houten palen (zoals de borden die in de Clingse bossen staan). Voor verenigingen is er plaats om evenementen aan te kondigen. Ellen vraagt via de gemeente vergunning voor het plaatsen van 4 welkomstborden.
De nieuwe kerstgroep was een succes. Ook de plaats van de kerststal is voor herhaling vatbaar. De oude kerstbeelden worden aan de bevolking van Clinge aangeboden. Clingenaren krijgen de eerste kans om deze kunstwerken te kopen. Als er geen interesse voor is worden ze elders verkocht. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar verstraten@zeelandnet.nl
Op 25 januari jl is er een overleg geweest met dhr Stelwagen, Raad van Bestuur TragelZorg, Gino van den Broecke, bewegingsagoog Tragelzorg, Jilka van Drongelen, Clustermanager A4 Tragelzorg, Piet van der Huls, Dorpsraad Clinge, Max Peters, Dorpsraad Clinge, Ellen Verstraten, Dorpsraad Clinge.
Er is gesproken over gebruiksmogelijkheden van het Zwembad, de Gymzaal, het Palet en de Manege van Tragel. Verder is er gebrainstormd over de mogelijkheid tot het oprichten van een kleine supermarkt, gerund door cliënten van Tragel. Jan Stelwagen onderzoekt het concept Spar, gerund door cliënten. Jilka zal aan de hand daarvan interne contacten gebruiken om een pril onderzoek te doen naar de haalbaarheid.
Er zijn door de dorpsraad een aantal subsidieaanvragen verstuurd o.a. voor het aanleggen van een Speelbos in de Clingse bossen (ism Zeeuws-Landschap). Dit is een landelijk concept voor een survivaltraject en een ontdekkingsroute door het bos. Bij Dow Benelux en Delta zijn deze aanvragen neergelegd. Dit is een wens vanuit het droomtraject.
Als er discussie of onenigheid is in een bepaalde wijk van Clinge wil de dorpsraad een beroep doen op buurtbemiddelaars. Dit zijn vrijwilligers die door de gemeente Hulst getraind zijn om te bemiddelen.
De avondvierdaagse is op 18, 19, 20 en 21 april. Andy en Claudia bereiden dit voor. De routes blijven ook dit jaar ongewijzigd. We doen weer een beroep op kinderen die maatschappelijke stage moeten lopen. Dit is vorig jaar erg goed bevallen. Claudia en Andy trekken aan de bel als ze hulp nodig hebben. Jolande vraagt Weldoen door Vermaak voor de laatste dag. Jenny vraagt de EHBO.
De jaarvergadering willen we houden op woensdag 25 mei in Malpertuus. Ellen vraagt bij de gemeente en Malpertuus of dit een geschikte dag is.
Inschrijven voor de Clingse Kwis is niet meer mogelijk. Er zijn momenteel 49 groepen aangemeld. Het kerkbestuur doet de horeca. De opbrengst van de kwis gaat naar de restauratie van de kerk en naar de hanging baskets in het dorp.
17 maart is het een gezamenlijke bijeenkomst van de dorpsraden. Ellen gaat hiernaartoe. Wie mee wil is erg welkom.
Half mei wordt het weer tijd voor de hanging baskets. Eurogroen wil weer grond sponsoren. Daar zijn we heel blij mee. Oudeman en Geba spreken we weer aan voor de bloemen. Zij krijgen hiervoor een gratis vermelding op de website van Clinge. Vorig jaar waren de Hanging Baskets eindelijk een succes. Ellen vraagt de jongens van Inghels voor het watergeven.
Rondvraag: Jolande wil voor schoolvoetbal shirts aanschaffen. Dit wordt doorgespeeld aan de ouderraad.
Iedere nieuwe ondernemer die zich in het dorp vestigt krijgt een attentie van de dorpsraad.

Vergaderplanning:
17 mei 2011
25 mei jaarvergadering
28 juni 2011

20.00 uur in de Happerij

Verslag dorpsraadvergadering 30 november 2010
Aanwezig: Max, Andy, Jenny, Claudia, Jolanda, Piet, Ellen

Een aantal punten van het vorig overleg d.d. 5 oktober worden besproken
Er is door de gemeente een hondenuitlaatterrein vastgesteld, vlakbij de vijver bij de Ferd. Bolstraat. Daarvoor is bossage gesnoeid. Dit betreft een proefproject en wordt op termijn geëvalueerd.
Halloweentocht. De tocht werd dit jaar op zaterdag 6 november georganiseerd. We hebben heel veel goede reacties gehad, de tocht was een succes. Er waren 16 kinderen aanwezig in het kader van Maatschappelijke stage. Leerpunt voor volgend jaar: kinderen onder de 15 jaar mogen zichzelf niet als griezel in het bos verstoppen. Dit leverde te veel negatieve reacties op en risico.
Een aantal mensen van de dorpsraad hebben zich herkiesbaar gesteld aangezien hun termijn van vijf jaar verstreken is. De samenstelling van de dorpsraad blijft ongewijzigd.
Ellen moet nog een afspraak maken met Paul voor de internetsite, foto’s staan al op een cd en gaan richting Jolanda
Welkomstborden Clinge. Dit project in aangemeld bij NLdoet! Op 19 maart worden de borden geplaatst mbv 10 vrijwilligers. We maken kans op een donatie van 500 euro van NLdoet!
Er wordt door Tragel een bescheiden kerstmarkt georganiseerd op zaterdag 19 december.
De datum voor de kerstbomenverbranding is zaterdag 8 januari 2011, Ellen regelt brandweer en vergunning.
Aanvraag voor afspraak met dhr. Stelwagen van Stichting Tragel is verstuurd.
Overlast in de Ruysdaelstraat is minder. In de wijktafel van de gemeente Hulst is dit tevens besproken.
Er is een nieuwe kerstgroep in de maak die in de kerststal wordt geplaatst op donderdag 16 december. De oude groep wordt in opslag gehouden. De kerststal wordt al op zaterdag 11 december geplaatst met een bordje “we verwachten de heilige familie op donderdag 16 december”. Er wordt bij bezoekers gepeild wat hun mening is. Als deze positief is worden de nieuwe kerstbeelden ook volgende jaren gebruikt.
Er wordt verlichting gehangen in de boom die op het kerkplein staat. Een grote kerstboom wordt door de dorpsraad niet geplaatst. De gemeente stelt deze niet meer beschikbaar zoals vroeger. De dorpsraad durft het risico niet aan om een grote boom te plaatsen met kans op schade bij niet goed plaatsten.
Hangjeugd in Clinge. Willy van de Velde van de SP was in de dorpsraadvergadering te gast om over hangjeugd te praten. Zij wil graag de mening van de dorpsraad. De dorpsraad krijgt regelmatig meldingen betreffende overlast van hangjeugd. Het is volgens ons echter geen structureel probleem. Momenteel is het weer rustig.
Er zijn een aantal klachten binnengekomen over de afslag naar de Molenstraat op de N61, als je uit de richting van de grens komt. De uitvoegstrook is komen te vervallen, wat gevaarlijke situaties oplevert. Er is hierop gereageerd door het waterschap, wegbeheerder van dit stuk weg. Zij geven aan dat de uitvoegstrook eerder gevaarlijke situaties opleverde. Door afslaand verkeer werd het zicht weggenomen voor auto’s die stonden te wachten. Bovendien haalt het afslaand verkeer de snelheid eruit.
Over de verlichting van het bushokje aan het begin van het Sterreterrein hebben we nog niks vernomen.
Er zijn heel wat vragen binnengekomen over het strooien in Clinge. Bij de school bleef het maar glad ook al zit dit in de route van de strooiwagens. De waterstraat was onbegaanbaar, vooral voor fietsende schoolgaande jeugd. Na een telefoontje met het waterschap was er een uur later gestrooid. De waterstraat zit niet in de strooiroute, we moeten dat zelf even doorgeven.
Er is een klacht binnengekomen over de verlichting in de Molenstraat, buiten de bebouwde kom richting Kapellebrug. ’s Avonds is dat een erg donker stuk waar fietsers en voetgangers bang zijn. Graag reactie van de gemeente.
Maandag 21 feb is er een bijeenkomst, georganiseerd door Keizer en co en RonKindt. Zij nodigen dorpsraden uit voor een bijeenkomst van “de Kracht van Hulst”. Plaats: hotel restaurant de Zandberg, aanvang 19.30 uur.
Volgende vergadering: 11 jan
Vergaderplanning:
11 jan 2011
22 feb 2011
17 mei 2011
28 juni 2011

20.00 uur in de Happerij

5 oktober 2010

Aanwezig: Max, Andy, Jenny, Claudia, Jolanda, Piet, Ellen

Een aantal punten van het vorig overleg d.d. 18 mei 2010 worden besproken

De gemeente heeft een jaar geleden gevraagd om een aantal locaties waar eventueel hondenuitlaatterreintjes gerealiseerd kunnen worden in Clinge. Zonder verder overleg is een aantal weken geleden een bord geplaatst op het grasveld naast Malpertuus. Dit stuk grond is echter niet geschikt om als hondenuitlaatterrein gebruikt te worden. In overleg wordt nu naar een betere locatie gezocht. Actie: Claudia neemt hierover contact op met Evert de Moor van de gemeente Hulst en met gemeenschapscentrum Malpertuus.

Halloweentocht. De tocht wordt dit jaar op zaterdag 6 november georganiseerd. Actie: Ellen vraagt vergunningen aan, zoekt vrijwilligers en kinderen die de Halloweentocht als maatschappelijke stage willen doen.

In de volgende vergadering van de dorpsraad Clinge worden er verkiezingen gehouden. Een aantal mensen van het bestuur zullen zich herkiesbaar stellen. Vacatures die eventueel ontstaan moeten worden opgevuld.

De internetsite is verouderd. Actie: Ellen neemt met Paul Baart contact op om het een en ander aan te passen. Jolanda zorgt voortaan voor foto’s. Ellen zet recente foto’s op een stick zodat Jolanda deze naar Paul kan doorsturen.

Welkomstborden Clinge. Paul is al een eind op weg met een ontwerp voor de welkomstborden. We wachten nog even af.

De kerstmarkt gaat dit jaar waarschijnlijk niet door. De dorpsraad heeft een verzoek gekregen om de markt weer te organiseren. Dit gaat echter niet lukken. Hopelijk pakt een andere organisatie het op.

De datum voor de kerstbomenverbranding is zaterdag 8 januari 2011

Max maakt een afspraak met de directeur van Stichting Tragel. De volgende onderwerpen zullen worden besproken: zwembad, manege, winkel, pallet, gymzaal, fitness, kerstbeelden.

Er zijn over de buurtbus enkele vragen binnengekomen. Of het mogelijk is om ook een halte aan de grens te maken en om weekenddiensten te draaien. Ellen geeft aan dat dit een lastig punt is maar neemt het op met dorpsraad Graauw.

In de Ruysdaelstraat is er veel overlast van een aantal jongeren. Dit wordt doorgegeven aan de wijktafel.

Dit jaar wordt een alternatieve kerstgroep geplaatst in de kerststal. Er komen veel negatieve reacties op de kerstgroep die een aantal jaren geleden is aangeschaft. De beelden zijn grof, erg zwaar en slecht herkenbaar. Ze spreken vooral kinderen niet aan. Als proef zoeken we een alternatief en peilen de mening van de mensen die de kerststal komen bezichtigen. Daarna nemen we een besluit hoe we verder gaan.

In plaats van een kerstboom zoeken we een andere vorm van kerstversiering. Bijvoorbeeld kerstverlichting hangen in de boom op het kerkplein. Dit wordt onderzocht of het haalbaar is.

Twee bushaltes in Clinge worden aangepast voor minder valide mensen.

Evaluatie Hanging Baskets:

De plantenbakken waren dit jaar een succes. Dankzij onze sponsors, Geba, Oudeman en Eurogroen hadden we nu een bloemenzee. Ook dank aan de jongens van Inghels voor het watergeven.

Hangjeugd in Clinge.

Er is op een aantal plaatsen overlast van hangjeugd in Clinge. O.a. bij de bushalte aan het begin van het Sterreterrein. Ook op het skatepleintje hebben er een aantal vervelende incidenten plaatsgevonden. Actie: Ellen neemt hierover contact op met George Bertram, jongerenwerker van de gemeente Hulst

Er zijn een aantal klachten binnengekomen over de afslag naar de Molenstraat op de N61, als je uit de richting van de grens komt. De uitvoegstrook is komen te vervallen, wat gevaarlijke situaties oplevert. Dit wordt ook aan de gemeente doorgegeven.

Claudia maakt een vergaderplanning voor 2010 / 2011

6 april 2010

Aanwezig: Max, Andy, Jenny, Claudia, Jolanda
1e gedeelte van de vergadering afwezig: Piet

Het verslag van de vorige vergadering wordt besproken.
Andy gaat achter palen voor de volleybalnetten aan.
De avondvierdaagse wordt binnenkort georganiseerd. Andy en Claudia trekken de kar. Er wordt huis aan huis gefolderd (ook voor de jaarvergadering)
Een grote groep van de Judovereniging loopt ook mee met de avondvierdaagse.
De bloembakken worden gevuld door kinderen van de basisschool. Geba en Oudeman stellen de bloemen gratis ter beschikken en Eurogroep de potgrond. Bij de fam. Inghels kunnen de bakken voorlopig staan.
Half mei worden de bakken opgehangen.
29 juni is het uitje van de dorpsraad, ideeën zijn welkom.
De jaarvergadering is gepland op 28 mei 2010. Er komen twee gastsprekers, dhr. Jan Stelwagen van stichting Tragel en dhr. Kees Reinhoudt van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.
Er is een verzoek binnengekomen om de kerstmarkt weer over te nemen. Hier wordt niet positief op gereageerd. Vanwege drukke werkzaamheden lukt het ons niet de organisatie over te nemen.
Het feestcomité heeft een noodoproep gedaan bij de Clingenaren. Vanwege te weinig leden lijkt het erop dat het comité moet stoppen.
In de Clingse bossen zijn enquêtes gehouden onder de bezoekers. Hierover horen we binnenkort meer van Alex Wieland.

De volgende vergadering is op dinsdag 18 mei
20.00 uur in de Happerij

Groetjes van Ellen

23 februari 2010

Aanwezig: Piet, Jenny, Andy, Claudia, Jolanda en Ellen

Afwezig (mkg) : Max

Ellen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Jolanda Jacobse is voor de tweede keer aanwezig bij een vergadering van de dorpsraad. Zij is enthousiast over de dorpsraad maar geeft duidelijk aan dat ze niet beschikbaar is voor alle activiteiten waarmee de dorpsraad zich bezighoud. Dit geldt i.p. voor iedereen, ieder doet wat hij wil en kan.

We bespreken de notulen van de vorige vergadering.

Andy heeft met Geba en Oudeman afspraken gemaakt t.a.v. de levering van planten voor in de hanging baskets. Er wordt een speciale prijs gemaakt voor de dorpsraad. Half mei worden de bakken opgehangen. Het inplanten willen we evt. samen met kinderen van de basisschool organiseren.

Er wordt bij de gemeente nagevraagd of het mogelijk is om een volleybalnet te plaatsen in eigen beheer. We hebben een volleybalnet gekregen, palen kunnen door een bedrijf belangeloos gelast worden. De gemeente gaat akkoord, we mogen dit in eigen beheer uitvoeren. Daarvoor moeten we ons wel aan bepaalde regels houden. Andy neemt contact op met leverancier.

Paul Baart, onze beheerder van de website, is gevraagd om een ontwerp te maken voor een aantal welkomstborden om aan het begin van ons dorp te plaatsen. Paul stemt hiermee in. Borden moeten worden geplaatst bij de ingangen van het dorp. Van meerdere dorpsraden lopen dergelijke aanvragen bij de gemeente.

De volgende opplusdag in Clinge is pas weer over 10 jaar.

Over de manege op Tragel is nog geen nieuws.

De doorgang voor fietsers bij de rotonde aan het Zeegat is voorgesteld bij de gemeente. Dit wordt in behandeling genomen.

De sponsoraanvragen van bestaande sponsors gaan volgende week de deur uit. Tevens wordt een brief opgesteld voor bedrijven die nog niet sponsoren. Jenny brengt de brieven rond.

Voor de avondvierdaagse (19 tm 23 april) worden nog vrijwilligers gezocht. De judovereniging heeft aangegeven dat ze met een groep mee willen lopen. Andy en Claudia spreken de organisatie verder door. Peter en Wouter zijn beschikbaar om te helpen. Ook Omere Verstraten heeft aangegeven beschikbaar te zijn als vrijwilliger. De EHBO wordt door Jenny gevraagd en de fanfare heeft al toegezegd aanwezig te zijn.

Tijdens het overleg met Diana van Damme is o.a. afgesproken dat een verkeersbord verplaatst wordt wat op de hoek van de Sterredreef staat. De stoep wordt daar namelijk helemaal kapot gereden door bussen. Het verplaatsen van het bord is een simpele maar doeltreffende oplossing. Dit is reeds uitgevoerd. Bussen rijden nu niet meer op de stoep.

De Clingse Kwis wordt mede door de dorpsraad georganiseerd. De dorpsraad levert hiervoor een aantal mensen die op 19 maart komen helpen. 19.15 uur aanwezig zijn aub. Andy geeft hiervoor nog consumptiebonnen e.d. af bij Ellen.

De jaarvergadering wordt wo 28 april 2010 georganiseerd (aanvang 20.00 u). Malpertuus is vastgelegd. Als gastsprekers worden dhr. Stelwagen (voorzitter rvb Tragel) en iemand van Woongoed ZVL gevraagd. Dhr. Stelwagen (wordt door Piet gevraagd) zal vertellen over ontwikkelingen op het Sterre terrein, aan Woongoed (door Ellen uitgenodigd) vragen we om meer uitleg over de plannen op het Vermeerplein en de gevolgen van de krimp van bevolking.

Voor de jaarvergadering wordt huis aan huis gefolderd. Deze folder gaat eruit in combinatie met een folder voor de avondvierdaagse. Tijdens de jaarvergadering geven we aan dat er nog een vacature is in de dorpsraad.

Er is een oproep gedaan om monumenten aan te geven uit het dorp. Hiervoor komen het voormalig gemeentehuis in aanmerking, de kerk en de pastorie.

Claudia geeft een nieuwe datum door aan Ellen voor een overleg van de Junior Dorpsraad. Jolanda overweegt hier ook aan deel te nemen.

Volgende week organiseert de gemeente Hulst een bijeenkomst over pop-2 subsidies. Ellen gaat daarheen.

Er wordt aangegeven dat er erg veel hondenpoep ligt bij de voetbalvelden. Dit wordt door meerdere mensen bevestigd. We vragen bij de gemeente om een bordje (dit is weggehaald) een een saccomat. Er zijn ook van andere voetbalploegen al opmerkingen over gekomen. Ook in de Kapelledreef is hondenpoep een groot probleem.

Er zijn een aantal klachten binnengekomen over het strooibeleid van de gemeente Hulst in Clinge. Er is begrip voor het feit dat er niet overal gestrooid kan worden, maar bij de school, de huisarts en ouderenwoningen is goed strooien een must. We leggen dit voor bij de gemeente.

De volgende vergaderingen zijn: 6 april 18 mei 29 juni Aanvang 19.30 uur Plaats: bistro de Happerij Tot 6 april.

Groetjes van Ellen

12 januari 2010

Ellen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Jolanda Jacobse is voor het eerst aanwezig bij een vergadering van de dorpsraad. Wouter heeft te kennen gegeven te willen stoppen met de dorpsraad.

We bespreken de notulen van de vorige vergadering.

Ronald van Broeck heeft uitgezocht wat de beste potgrond is voor de hanging baskets. Het wordt grond met extra voedsel en gelkorrels.

Ronald heeft de potgrond aangekocht en gaat dit sponsoren.

Hoera voor Eurogroen!

Via Alex Wieland (Zeeuws Landschap) hebben we begrepen dat de Witte Bergen eigendom zijn van Zeeuws-Landschap en gedeeltelijk particulier eigendom zijn. Zeeuws-Landschap onderzoekt momenteel de recreatiemogelijkheden van dit gebied. We wachten hun reactie even af. Wellicht zijn er mogelijkheden om te zwemmen in de zomer.

Er zijn een aantal verzoeken geweest vanuit het dorp om bij vorst een terrein onder water te zetten zodat er snel geschaatst kan worden. Claudia heeft contact opgenomen met de brandweer. Een optie zou kunnen zijn om de tennisbanen onder water te zetten. Het bestuur van de tennis gaat hier echter niet direct op in. Zij zijn bang voor schade aan de banen.

Bij de Witte Bergen stond tijdens de vorstperiode een kraampje van een carnavalsvereniging uit St.Jansteen. Het zou wenselijk zijn dat deze gelden binnen Clinge blijven.

Volgend jaar wordt een ventvergunning aangevraagd in November door de dorpsraad.

Er wordt bij de gemeente nagevraagd of het mogelijk is om een volleybalnet te plaatsen in eigen beheer. We hebben een volleybalnet gekregen, palen kunnen door een bedrijf belangeloos gelast worden. Ellen vraagt na bij de gemeente. De plaats van het Volleybalnet is voorzien bij de Ferd. Bolstraat.

Er wordt aan Paul Baart, onze beheerder van de website, gevraagd om een ontwerp te maken voor een aantal welkomstborden om aan het begin van ons dorp te plaatsen. Paul stemt hiermee in. Via de gemeente vragen we hiervoor om financiering.

Wanneer is er weer een opplusdag in Clinge, Ellen vraagt dit na bij Evert de Moor.

Er is verlichting aangevraagd voor het bushokje bij het Sterreterrrein.

Iedereen denkt er over na welke wensen er voor de komende jaren nog op ons verlanglijstje staan om te realiseren in Clinge. De volgende vergadering komen we hierop terug.

De manege is nog niet onder beheer van de Stichting Kinderboerderij. Het gebruik ervan door dorpsbewoners laat nog even op zich wachten.

De doorgang voor fietsers bij de rotonde aan het Zeegat is voorgesteld bij de gemeente. De verkeerscommissie heeft een plan gemaakt om fietsers eerder te laten oversteken vóór de rotonde. Nu is de situatie zo dat fietsers die rechtdoor willen rijden, drie maal moeten oversteken om hun weg te vervolgen. Dit levert gevaarlijke situaties op. De dorpsraad pleit voor een fietspad wat doorgetrokken wordt. Dit zou wel ten kostte gaan aan een groenstrook naast de vangrail.

Andy stuurt alle ondernemers uit Clinge een vraag om sponsoring. Men krijgt bij sponsoring een vermelding op de website. De sponsors die al een vermelding hebben op de website van de dorpsraad krijgen een rekening van 25,- voor 2010.

Voor de avondvierdaagse (19 tm 23 april) worden nog vrijwilligers gezocht. Deze vraag wordt tevens neergelegd bij de makelaar van de maatschappelijke stages. We zoeken mensen die de routes willen uitzetten, stempelposten willen bemensen, kaarten op volgorde leggen en consumptiebonnen willen verkopen.

Jenny zorgt nog voor een afscheidscadeautje voor Peter.

Tijdens het overleg met Diana van Damme is o.a. afgesproken dat een verkeersbord verplaatst wordt wat op de hoek van de Sterredreef staat. De stoep wordt daar namelijk helemaal kapot gereden door bussen. Het verplaatsen van het bord is een simpele maar doeltreffende oplossing.

Eenvoudige meldingen van b.v. een losse stoeptegel, kunnen direct worden doorgegeven aan de gemeente naar servicemelding@gemeentehulst.nl

Er zijn borden geplaatst naar het industrieterrein van Clinge. De benaming van het terrein is simpel : Clinge (met een icoon van een industrieterrein).

Zaterdag 16 jan. ruimen we de resten van de kerstbomenverbranding op. Alles is goed verlopen onder enthousiaste begeleiding van de brandweer. Ook volgend jaar zijn zij weer present! Het was niet zo druk, waarschijnlijk vanwege de kou.

De folders voor dit evenement zijn via Arek verspreid, dit kostte € 53,- (incl. drukken) Volgende keer kiezen we voor individuele verspreiding, dit wordt toch veel beter gelezen. Bij de gemeente mogen we niet meer kopiëren.

De matrixborden (waarmee snelheid van auto’s wordt aangegeven) worden in Clinge geplaatst in wk 1, wk 23, wk 29 en wk 41.

De Clingse Kwis wordt mede door de dorpsraad georganiseerd in de toekomst. Deze wordt niet voorbereid in de vergaderingen van de dorpsraad en ook niet geëvalueerd. Datum: 19 maart 2010.

Een aantal data staan nog niet op de website, dit wordt nogmaals aan Paul doorgegeven.

De jaarvergadering wordt aangevraagd bij de gemeente: Do 29 april of als tweede keus do 20 mei. De directeur van stichting Tragel wil hier als gastspreker komen.

Jolanda was enthousiast over de gang van zaken in de vergadering, zij meldt zich op het eind van de vergadering als lid aan. Daar zijn wij heel blij mee!

De volgende vergaderingen zijn: 23 februari 6 april 18 mei 29 juni Aanvang 19.30 uur Plaats: bistro de Happerij Tot 23 februari!

Groetjes van Ellen

10 maart 2009

Aanwezig:
• Max Peters
• Andy van Goethem
• Claudia Teernstra
• Jenny de Bel
• Ellen Verstraten

Afwezig : Peter Neef, Piet van der Huls

Ellen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

De jaarvergadering van de dorpsraad wordt vastgesteld op donderdag 26 maart 2009 ipv 2 april ivm een raadsvergadering op de gemeente. Ellen maakt hiervoor een folder die huis- aan huis wordt verspreid. Dhr. Stelwagen (interim directeur st.Tragel en dhr. Wieland van Zeeuws Landschap zijn onze gastsprekers). Aanvang 20.00 u.

De wandelvierdaagse is gepland voor 20 t/m 23 april. Andy en Claudia nemen de organisatie hiervan in handen en roepen hiervoor hulp in van een aantal vrijwilligers. Jenny vraagt de EHBO en Andy vraagt Weldoen door Vermaak. Er worden door de dorpsraad op elke avond consumpties verkocht. Hiervoor hebben we wel extra vrijwilligers nodig.

De verlichting van het bushokje aan het begin van het Sterreterrein wordt op onze verlanglijst gezet. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 1500 euro. In verband met sociale veiligheid is dit een belangrijk punt. Het houdt ook hangjongeren tegen. Bovendien ziet het er gezellig huis.

Grote groepen mountainbikers in de Clingse bossen zijn een probleem. Dit heeft aandacht van de gemeente.

Het uitje van de dorpsraad is op dinsdag 19 mei. We gaan naar Antwerpen, gedeeltelijk op eigen kosten.

De eerste bijeenkomst van de Junior dorpsraad staat gepland voor wo 11 maart. 10 kinderen waren aanwezig. De grootste ergernis van de kinderen is het hondenpoepprobleem in het dorp. Hiervoor wordt een project opgezet (actie Flapdrol). Kinderen willen geld inzamelen dmv sponsorloop tijdens de avondvierdaagse. Verder moet de speeltuin aan de Ferd.Bolstraat aangepakt worden en willen de kinderen meer sportieve voorzieningen in het bos (bijvoorbeeld een volleybalnet op de grote open plek) Dit wordt aangekaard bij dhr. Wieland van Zeeuws Landschap. De bijeenkomst was een succes, kinderen waren erg enthousiast.

Over de schaatsbaan is momenteel weinig nieuws. We wachten op een rapport van leverancier van de gravelbanen Oranjewoud over het effect van een kunststof schaatsbaan op de gravelbanen. Er is contact geweest met de Nederlandse Schaatsbond. Woongoed brengt het project bij de provincie op de agenda voor evt. financiering.

Er is een bijeenkomst geweest van de gemeente over een convenant voor dorpsraden. Hieruit komt een beleidsstuk met afspraken.

Er is een bijeenkomst geweest over vervoer in Zeeuws-Vlaanderen, georganiseerd door Woongoed. Men bekijkt mogelijkheden om het vervoer, vooral in de kleine kernen, beter te maken.
De hanging baskets worden door André van de Sterre in mei opgevuld en opgehangen. Medewerkers van de Sterre geven de bakken geen water meer. Hiervoor zoeken we mensen die dit (tegen goede onkostenvergoeding) willen doen. Ook wordt hiervoor met de gemeente contact opgenomen.

De SOP (Sport ontmoetings plek) wordt binnenkort werkelijkheid. Dit is een wens vanuit het droomtraject. Woongoed ZVL stelt geld beschikbaar voor een ronde tafeltennistafel. Deze wordt besteld door de gemeente en door hen geplaatst. Ook een Volleybalnet staat nog op de verlanglijst.

Er is een klacht binnengekomen van bewoners uit de Klinkerstraat. Dit heeft de aandacht van de gemeente.

14 apil 2009

Aanwezig:
• Max Peters
• Andy van Goethem
• Claudia Teernstra
• Jenny de Bel
• Ellen Verstraten
• Peter Neef
• Piet van der Huls
• Wouter van Bavel

Ellen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom voor ons nieuwe dorpsraadlid Wouter van Bavel.

Over de schaatsbaan is er weinig nieuws. Er is een aanvraag weg naar provincie Zeeland voor subsidie. Die sturen het door naar de Europese commissie. De aanvraag is gedaan op verzoek van Woongoed ZVL. Er zouden nog budgetten te verdelen zijn voor projecten als deze.

Daniëlla’s versmarkt gaat verdwijnen uit het dorp. Dit is slecht voor de leefbaarheid van Clinge. De dorpsraad gaat hierin geen actieve stappen ondernemen.

Er is veel discussie over het speelveldje aan de Koningin Julianastraat. Buurtbewoners zeggen overlast te hebben van voetballende jeugd. Hierover is uitgebreid contact geweest met de gemeente. Na overleg met buurtbewoners, jeugd en gemeente is besloten om struikjes te plaatsen en een kleine goal aan de andere kant van het veldje zodat de bal niet meer richting de buren gaat die hier overlast van ondervinden. In juni moet de herinrichting van het veldje voltooid zijn.

Er is 2000 euro toegezegd door Woongoed ZVL tbv een tafeltennistafel. Ook de gemeente draagt haar steentje bij door de bestelling, plaatsing en onderhoud op zich te nemen. De tafel is besteld. Hierover moet nogmaals contact opgenomen worden met Frank Hamelink van de gemeente aangezien we al een tijd niks gehoord hebben hierover.

Er is subsidie aangevraagd bij het Delta Fonds voor de Junior Dorpsraad. Op 14 juli a.s. wordt actie “Flapdrol”gestart. Dit is een actie gericht op de overlast van hondenpoep. Kinderen gaan samen met leden van de dorpsraad op pad om affiches te hangen, vlaggetjes te prikken in hondendrollen en lintjes uit te delen voor diegene die het goede voorbeeld geven. Ook een of twee wethouders zullen hierbij aanwezig zijn.

Voor de hanging baskets zijn inmiddels twee sponsors gevonden. Piet en Max steunen dit initiatief. De zonen van Henny Inghels gaat water geven. Zij krijgen hiervoor een onkostenvergoeding. Stichting Tragel heeft bedankt voor deze werkzaamheden.

Meerdere sponsors worden geworven als de bloemen volgroeid zijn.

De hanging baskets worden half mei door de leden van de dorpsraad opgehangen.

Het parkeerverbod in de ’s Gravenstraat verplaatsen is reeds eerder aangevraagd door buurtbewoners. De gemeente heeft hierop eerder negatief gereageerd.

De avondvierdaagse is georganiseerd door Claudia en Andy. Alles is goed verlopen. De volgende vergadering wordt er geëvalueerd.

Een volgende avondvierdaagse moet tijdig aan Weldoen door Vermaak worden doorgegeven zodat zij met de fanfare voorop kunnen lopen op de laatste dag.

18 mei gaan we met dorpsraadleden naar Antwerpen. Hiervoor is een klein budget. De rest wordt bijgelegd door degene die meegaan.

Er is een verzoek binnengekomen om het fietspad bij de rotonde in ’t Zeegat door te laten lopen zodat fietsers niet meer 3x moeten oversteken om hun tocht richting de Kijkuitstraat voor te zetten. Dit is door de gemeente afgewezen aangezien het hier gedeeltelijk privé grond betreft.

De volgende vergadering komt te vervallen in verband met het uitje en het ophangen van de bloembakken

16 juni 2009

de notulen van 10 maart jl worden doorgenomen.

Er is bij het fonds van Delta subsidie aangevraagd voor de junior dorpsraad. Hiervan hebben we een afwijzing ontvangen.

We hebben inmiddels een uitje van de dorpsraad achter de rug, dit was erg geslaagd.

Voor de schaatsbaan is pop-2 subsidie bij Europa aangevraagd, in het kader van “vitaal platteland”. Dit gaat via de provincie Zeeland. Tegenover iedere euro subsidie van europa moet een euro van de provinciale of gemeentelijke overheid staan. Hierover zijn we in gesprek gegaan met gemeente en provincie. Er ligt tevens een voorstel om de uiteindelijke exploitatie van de schaatsbaan uit te besteden aan Stichting Welzijn Hulst, afdeling sport en bewegen.

Actie Flapdrol is gepland voor 14 juli a.s.. Dit is een initiatief van de junior dorpsraad, overlast van hondenpoep blijkt een van de grootste ergernissen van de kinderen in het dorp.

De gemeente draait binnenkort een proefproject met hondenuitlaatveldjes. Clinge mag waarschijnlijk hieraan meedoen vanwege de actie die de kinderen gaan voeren.

Er wordt door de gemeente actie ondernomen t.a.v. het trapveldje in de koningin julianastraat. Hierover komen veel klachten van overlast van ballen. Er worden struikjes geplaatst om de ballen tegen te houden. Eind juni 2009 zou dit alles afgerond moeten zijn.

Er zijn twee sponsors voor de hanging baskets. Volgend jaar willen we actiever sponsors gaan werven aangezien er te weinig financiën zijn binnen de dorpsraad om het project te bekostigen.

Het watergeven van de bloemen wordt gedaan door Martijn en Pieter Inghels. Dit gaat prima al is de kwaliteit van de planten niet optimaal. Er hangen een aantal bakken tussen, door Andy opgevuld met petunia’s, die een goed geven van hoe het zou moeten zijn.

vrachtverkeer zal binnenkort zoveel mogelijk uit de dorpen geweerd worden. Hiervoor worden borden geplaatst en er worden controles uitgevoerd. Wethouder Clen de Kraker van de gemeente Hulst heeft zich hiervoor sterk gemaakt. Wij zijn hier erg blij mee.

De volgende avondvierdaagse staat gepland op 19 t/m 22 april. Het is belangrijk dat we op tijd beginnen met voorbereidingen en vrijwilligers werven voor dit evenement. Ook Weldoen door Vermaak moet tijdig op de hoogte gebracht worden.

Verder moet de interne communicatie binnen de dorpsraad beter verlopen en er moet een duidelijke taakverdeling gemaakt worden wat betreft de avondvierdaagse. We hebben wel veel positieve reacties gehad nav de avondvierdaagse 2009!

Er is een verzoek binnengekomen om een fietspad aan te leggen, rechts van de rotonde in ’t Zeegat. Het zou een eenvoudige oplossing zijn om op een veilige en verkorte manier de kijkuitstraat in te rijden. Nu moeten fietsers die vanuit het dorp komen, drie keer oversteken om hun tocht richting de kijkuitstaat te vervolgen. Bij navraag blijkt dat deze creatieve oplossing niet mogelijk is aangezien het fietspad dan te dicht langs het woonhuis komt te liggen en er bovendien sprake is van particuliere grond. Verzoek wordt dus afgewezen.

Er is een ronde tafeltennistafel besteld door de gemeente voor de sportontmoetingsplek. Ook door woongoed zeeuws-Vlaanderen is € 2000,- overgemaakt om de SOP te realiseren.

Van Anja Lansu hebben we een volleybal net gehad wat de kinderen kunnen gebruiken op de speelveldjes.

Tijdens de rondvraag wordt de kwaliteit van het wegdek in de Beatrixstraat en de beukelszstraat besproken. Het is misschien een optie om in het najaar nogmaals een rondje Clinge te organiseren. We komen hierop terug.

item Er wordt nogmaals een aanvraag gedaan voor de borden “u rijdt te hard”. Dit zijn tijdelijke elektronische borden die door de gemeente Hulst geplaatst worden.

De volgende vergadering is op dinsdag 14 juli, bij Ellen thuis. Aanvang 20.00 u.

Bedankt voor jullie inzet en tot gauw.

top

7 oktober 2009

item Ellen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Vanwege het verzetten van de vergadering zijn er een aantal mensen niet aanwezig. We proberen in de toekomst zoveel mogelijk het onderstaande schema aan te houden.

item Jolanda Jacobse is gevraagd om bij de dorpsraad te komen. Zij woont in de toekomst een vergadering bij ter kennismaking.

item De subsidie voor de schaatsbaan is aangevraagd. Dit is echter een heel langdurig traject. Ondanks het feit dat Ellen een volledig projectplan heeft geschreven voor de schaatsbaan (incl. financiele onderbouwing) worden er nog 8 verschillende zaken gevraagd ter onderbouwing van het verhaal. Het traject is erg ingewikkeld en gaat onze vrijwilligerspet te boven! Woongoed Zeeuws-Vlaanderen biedt nu een renteloze lening aan in plaats van de schaatsbaan aan te kopen. Dit verandert de zaak op juridisch gebied drastisch. Daarmee zou de dorpsraad eigenaar worden van de baan en alle financiële verantwoording lopen. Hier is een dorpsraad niet voor bedoeld. Door het project op deze manier uit te voeren zouden belangrijke zaken waarmee de dorpsraad zich moet bezighouden op de achtergrond geraken, dit kan niet de bedoeling zijn. Ook het financiële risico wil de dorpsraad Clinge niet dragen, we zijn immers hoofdelijk aansprakelijk als bestuur. Er worden nu alternatieve mogelijkheden gezocht, zoals het opzetten van een nieuwe schaatsbaanvereniging die zich uitsluitend met het beheer van de schaatsbaan gaat bezighouden. Wellicht zijn er ook ondernemers die interesse hebben in de schaatsbaan om het project over te nemen. Bij de provincie wordt erg enthousiast gereageerd en er zijn zelfs plannen om in alle Zeeuws-Vlaamse gemeenten dit idee over te nemen. Het aanvragen van subsidie wordt echter zo moeilijk gemaakt dat het Europese geld wat er beschikbaar is voor dergelijke initiatieven niet toegankelijk is. Wordt vervolgd.

item In een overleg met de gemeente over het speelveldje aan de Koningin Julianastraat is door de gemeente een plan gepresenteerd om de voetbaloverlast voor omwonenden te beperken. Het is de bedoeling dat er 2 kleine goals worden geplaatst en een omheining zodat ballen minder gemakkelijk richting de buren kunnen rollen. Op het geheel zit een levertijd van ongeveer 6 weken. Eind november zou het plan gerealiseerd moeten zijn. De buren gaven er de voorkeur aan dat er op het veldje niet gespeeld wordt, dit is echter niet realiseerbaar. Het betreft hier een kinderrijke buurt. Wel is het van belang dat er goede afspraken gemaakt worden.

item De ronde tafeltennistafel waarvoor geld door Woongoed ZVL is overgemaakt, is geplaatst door de gemeente. Er was helaas schade aan de tafel ontstaan bij plaatsing. Dit wordt gerepareerd. Als de tafel in orde is wordt deze officieel in gebruik genomen. De tafeltennistafel is een onderdeel van de sportontmoetingsplek die als wens uit het droomtraject is voortgekomen. Hij is geplaatst aan de Ferd. Bolstraat en wordt nu al zeer intensief gebruikt door de jeugd.

item Actie Flapdrol was een groot succes in het dorp. De Junior Dorpsraad had als belangrijkste punt aangegeven in de vergadering de hondenpoepoverlast. De actie is voorbereid door de Junior Dorpsraad en uitgevoerd op 14 juli jl. Uit het gehele land kwam de pers, Jeugdjournaal, omroep Zeeland (radio en tv) en de krant waren vertegenwoordigd. Tijdens de actie werden er overal flyers opgehangen en er werden vlaggetjes geprikt in de hondendrollen op speelveldjes. Op deze manier brachten we het hondenpoepprobleem letterlijk in beeld.

item Hanging Baskets.
De hanging baskets zijn inmiddels weggehaald. Dit was het laatste jaar dat de hanging baskets door stichting Tragel werden gevuld. De plantenkeuze was niet optimaal en er zaten te veel planten in per bak. Volgend jaar moeten er petunia’s inkomen. Dit zijn geschikte planten om in een hanging basket te doen (in Hulst werkt dit prima). Het watergeefsysteem was dit jaar wel in orde. De zonen van Henny Inghels hebben dit keurig verzorgd iedere week. Dit kan volgend jaar voortgezet worden. Voor het inplanten van de baskets vragen we professionele hulp, dit moet beter!

item Jenny heeft voor volgend jaar Weldoen door Vermaak gevraagd om de avondvierdaagse te begeleiden de laatste dag.

item Er wordt een idee geopperd om welkomstborden te plaatsen aan het begin van het dorp. Hierop kunnen activiteiten kenbaar gemaakt worden. Dit idee wordt aan de gemeente doorgegeven. Wellicht kunnen we dit ook inbrengen in het leefbaarheidsfonds van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Ook zij hebben hier belang bij. Als er via de borden een aantrekkelijker en actiever beeld ontstaat van Clinge zal woongoed ook gemakkelijker huizen verhuren in ons dorp.

item Woongoed ZVL heeft ook met de dorpsraad contact gehad over de plannen voor het Vermeerplein. Er wordt momenteel een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het project. Verschillende partijen zullen zich vestigen op het plein, bijvoorbeeld de huisarts, fysio, etc. Als de plannen doorgaan worden er ook nieuwe appartementen gebouwd. Er is zeker oog voor het welzijn van de overgebleven bewoners. Met hen wordt overleg gevoerd over verhuiskosten en hulp bij verhuizing.

item Er wordt geld aangevraagd om het bushokje aan het begin van het Sterreterrein te verlichten. Deze plek wordt vaak door hangjeugd gebruikt. Door verlichting aan te brengen wordt de sociale veiligheid verhoogd. Het ziet er bovendien aantrekkelijker uit.

item Het fietspad aan de rotonde bij het zeegat wordt nogmaals besproken met de gemeente.

item Op zondag 13 december wordt de kerstmarkt georganiseerd door ondernemers uit Clinge. De dorpsraad assisteert hierbij.

item De kerstbomenverbranding is gepland voor 9 januari 2010. Vergunningen worden aangevraagd en de brandweer wordt gevraagd om assistentie te verlenen. We zamelen de bomen niet meer in met de jeugd, de gemeente wordt gevraagd om kerstbomen naar de brandstapel te brengen in plaats van naar het milieupark. De dorpsraad zorgt voor koek en sopie op die dag.

item De Halloweentocht is gepland op zaterdag 7 november a.s. Vanwege de criminaliteit van vorig jaar wordt er dit jaar een entreeprijs gevraagd van € 2,- per persoon. Op die manier proberen we “boefjes” buiten te houden die vooral uit zijn op rotzooi trappen. Voor de twee euro krijgen mensen wel een consumptie en worden er appels en lekkernijen voor de deelnemers gekocht. Jolanda Bogaert, Claudia en Ellen zetten de route uit. Op zaterdag 7 nov wordt er ’s middags al opgebouwd. Max zorgt voor 2 tafels voor de consumpties. Mart Roks zorgt voor mensen achter de bar. Ellen heeft contact gehad met het Reynaertcollege. Meehelpen aan de halloweentocht wordt gezien als maatschappelijke stage waarmee studenten studiepunten kunnen verdienen. Contactpersoon bij het Reynaertcollege is dhr. Smet. Er zijn inmiddels al aanmeldingen binnen van studenten. We besluiten dat er bij de groten geen lampen meemogen in het bos. Vorig jaar werden onze spoken regelmatig verblind door verstralers.

top

17 november 2009

item Ellen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Alleen Wouter is afwezig.

item Jolanda Jacobse probeert de volgende vergadering aanwezig te zijn.

item Het volgende stuk wordt naar de pers gestuurd: Schaatsbaan nieuws. Dorpsraad Clinge roept schaatsliefhebbers op om het project van de mobiele schaatsbaan voort te zetten. De dorpsraad van Clinge heeft bijna twee jaar geleden het initiatief genomen om een plan te ontwikkelen voor een mobiele kunststof schaatsbaan op de tennisvelden van Clinge. Dit plan is voortgekomen uit het droomtraject en was een nadrukkelijke wens van de jeugd. Samen met woongoed Zeeuws-Vlaanderen zijn de plannen verder uitgewerkt. Woongoed zou de schaatsbaan aanschaffen en de exploitatie zou in handen komen van de dorpsraad. In de financiering van de baan is echter verandering gekomen, woongoed is nu bereid een renteloze lening te verstrekken aan de dorpsraad die moet worden aangevuld met Europese subsidie. Aangezien dit organisatorisch het nodige extra werk met zich meebrengt gaat de dorpsraad niet verder met de uitvoering van deze plannen. Het zou te veel tijd gaan kosten zodat het hoofddoel van de dorpsraad in het geding kan komen, wat niet de bedoeling is. Dit neemt niet weg dat de plannen voor de mobiele schaatsbaan gereed liggen en financiers in principe bereid zijn mee te werken. Vanuit de provincie is erg enthousiast gereageerd op het idee. (Via de provincie lopen aanvragen voor europese subsidie) Zij schreven: Het projectvoorstel is door de Plaatselijke Groep Zeeuws Vlaanderen heel warm ontvangen en er werd zelfs het idee geopperd om een dergelijk initiatief in alle Zeeuws Vlaamse gemeente uit te voeren. Voldoende grond dus om de schaatsbaan alsnog te realiseren. Belangstellenden kunnen contact opnemen met dorpsraad Clinge, Ellen Verstraten www.clinge.eu

item De tafeltennistafel is geplaatst aan de Ferd. Bolstraat en inmiddels gerepareerd. Op maandag 16 november wordt deze officieel geopend door wethouder van Damme. Het is de eerste aanzet voor een sportontmoetingsplek. De tafel is gefinancierd door Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en geplaatst door de gemeente Hulst. Het is een wens uit het droomtraject. Verder wordt er op 16 november een overzicht aan de pers overhandigd over de behaalde resultaten van het droomtraject tot nu toe. Jeugd Er is een tafeltennistafel geplaatst (dit is een deel van een sportontmoetingsplek) gefinancierd door Woongoed Er is een juniordorpsraad opgericht (de jeugd was zo massaal vertegenwoordigd en enthousiast , ze verdienen meer inspraak) De jeugd wil een zwembad (er zijn overleggen geweest met Tragel over het overdekte zwembad en er wordt gekeken of de witte bergen een optie zijn voor een natuurzwembad) Het schijnbaar onmogelijke idee om een schaatsbaan in Clinge te leggen heeft inmiddels serieuze vormen aangenomen. Mbv europese subsidie en het leefbaarheidsfonds van Woongoed wordt de financiering rondgemaakt. De dorpsraad zet dit plan echter niet voort en roept andere verenigingen op om het initiatief over te nemen. Wonen en voorzieningen Betere informatieverstrekking door het maken van een dorpsraadwebsite Een enquête voor invulling van het Vermeerplein (ouderenwoningen) adh deze gegevens heeft Woongoed ZVL een nieuw plan gepresenteerd voor het plein Meer aandacht voor de ondernemers op het dorp Aandacht voor het gebrek aan opslagruimte in Malpertuus Activiteiten Er is een groep mensen opgestaan die zich hebben verenigd met als doel activiteiten te organiseren. Het beste voorbeeld daarvan is het evenement Clinge geht’s los Verder is er een jaarlijkse kerstbomenverbranding, de avondvierdaagse en een halloweentocht bijgekomen. Er is tevens een vrijwilligersbank ontstaan met mensen die we kunnen aanspreken om te komen helpen bij een activiteit. Verbondenheid en leefbaarheid zijn hiermee zeer gebaat! Verkeer Het kruispunt Molenstraat/ ’s Gravenstraat is veiliger gemaakt De inrichting van het kerkplein is veiliger gemaakt Er is een zebrapad aangelegd in de ’s gravenstraat waar de schooljeugd moet oversteken Er is bossage weggehaald in het Zeegat ivm sociale veiligheid Er zijn enkele kleine aanpassingen gerealiseerd (b.v. stoeptegels die niet veilig lagen e.d.) Recreatie Samen met andere dorpsraden is er een plan uitgewerkt voor wandel/ fiets en menroutes in ons dorp en omgeving. Dit heeft geresulteerd in een groot nieuw netwerk waarvoor vrijdag 20 november 2009 de eerste paal is geplaatst door wethouder Dobbelaer in de Clingse bossen Er is een vergaande samenwerking met stichting kinderboerderij over het gebruik van de manege. Begin 2010 zal de manege beschikbaar zijn voor paardenliefhebbers uit ons dorp.

item Hanging Baskets. Nog een jaar gaan we proefdraaien met de Hanging Baskets. De kwaliteit moet beter. Er is een bedrag van € 900,- nodig voor inplanten en watergeven. Het betreft 50 bakken. Andy heeft contact gehad met verschillende leveranciers. Ellen vraagt bij Monique de Bruyn van bezoekersmanagement om tips.

item Er wordt een afspraak gemaakt met Diana van Damme om een aantal zaken te bespreken. (o.a. financiele afwikkeling van de tafeltennistafel, verlichting bushokje, staat wegdek en stoep op de hoek van de Sterredreef, welkomstborden voor ingang van het dorp, fietspad rotonde bij het Zeegat).

item De kerstbomenverbranding is op zaterdag 9 jan. Er wordt huis aan huis gefolderd. Op de folder komt een oproep voor mensen die met de avondvierdaagse willen helpen. Er worden dit jaar geen bomen ingezameld, de gemeente brengt de bomen naar de brandstapel. Ellen neemt nog contact op met Ger vd Voorde van stichting Tragel, mailadres doorgekregen via Jenny.

item Ronny van Goethem komt uitleg geven over de Clingse Kwis. Hij stopt met de organisatie van dit evenement en vraagt of de dorpsraad dit over wil nemen. De meningen zijn verdeeld. De dorpsraad is geen feestcommissie maar het levert wel inkomsten op waarmee we de hanging baskets kunnen financieren. Uiteindelijk wordt besloten dat Jan en Ellen dit evenement gaan trekken. Het wordt echter buiten de vergadering gehouden omdat we anders te veel tijd kwijt zijn met bespreken van activiteiten.

item Max informeert bij Alex Wieland wie de eigenaar is van de Witte Bergen. Dit blijkt staatsbosbeheer te zijn. We gaan na of het water getest kan worden en onderzoeken of het geschikt is om in te zwemmen. Het is niet de bedoeling dat er voorzieningen komen. Ook contact met de visclub is van belang.

item Er zijn diverse overleggen geweest over de voetbaloverlast bij de Kon. Julianastraat. Ook zijn hierover een aantal stukken in de krant verschenen. De dorpsraad reageert niet via de pers maar wel per mail naar de betrokken politieke partijen.

itemTijdens de rondvraag kondigt Peter zijn vertrek aan.

Jammer dat we niet meer op hem kunnen rekenen! We bedanken Peter voor al zijn hulp en inbreng.

item Ellen sluit de vergadering

Het vergaderschema voor dit jaar en 1e helft volgend jaar ziet er als volgt uit:

23 februari
6 april
18 mei
29 juni
Aanvang 19.30 uur, Plaats: bistro de Happerij
Tot 12 januari!, Groetjes van Ellen.