Ruimtelijke ordening van Clinge

Clinge ligt in een landschappelijk mooi gebied. Het is omringd door polders, weiden, akkers en bossen. Vier van de vijf uitvalswegen die Clinge kent
(Hulst, Graauw, Nieuw-Namen en St. Jansteen) bieden ieder bepaalde aspecten van dit landschappelijk schoon.

De vrij lange hoofdstructuur van Clinge wordt gevormd door lintbebouwing van ca 2.100 m. aan de ’s-Gravenstraat. Het lint vertoont hier en daar gaten, waardoor men uitzicht heeft op de daarachter gelegen landelijke gebieden en de daarin aanwezige bosschages.